نویسنده = سعید شجاعی ارانی
قلمروی قوانین بودجه ای در ایران (1357 تا 1400)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.52547/jlr.2022.227404.2228

سعید شجاعی ارانی


امتیازات و انواع سهام‌ ممتاز

دوره 21، شماره 82، تیر 1397، صفحه 307-332

10.22034/jlr.2018.116249.1106

سعید شجاعی ارانی؛ نسیم گهرسود فرد