نویسنده = مریم غنی زاده بافقی
مطالعۀ تطبیقی راهبردهای حمایت از حقوق کودکان در محیط دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

10.52547/jlr.2023.226833.2173

مریم غنی زاده بافقی؛ ودابه رضوانی؛ روح الدین کردعلیوند


تعیین مؤلفه های حضانت در بستر مصالح عالیه کودک

دوره 21، شماره 84، بهمن 1397، صفحه 299-324

10.22034/jlr.2018.130190.1161

مریم غنی زاده بافقی؛ زهرا غنی زاده