نویسنده = محمدحسین تقی پور درزی نقیبی
آیا قراردادها کرونا می گیرند؟: بررسی معافیت از مسئولیت قراردادهای بین المللی در عصر کرونا از منظر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 – وین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.29252/jlr.2022.224222.2022

حسین کاویار؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی


ملاحظات حرفه ای وکیل در مذاکره به عنوان روش جایگزین حل و فصل اختلافات

دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، اسفند 1401، صفحه 181-207

10.52547/jlr.2023.229879.2397

محمدحسین تقی پور درزی نقیبی؛ سجاد فلاحتی؛ مهدی طالقان غفاری


تاملی بر نقاط قوت و ضعف و واکاوی الزام اشخاص به طرح دعوی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 35-62

10.52547/jlr.2022.228735.2307

سام محمدی؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی؛ مهدی طالقان غفاری