کلیدواژه‌ها = تعیین مجازات
شاخص های تعیین کیفرهای اصلاح مدار با محوریت آموزش محکومان

دوره 25، شماره 100، اسفند 1401، صفحه 385-410

10.29252/jlr.2021.222327.1929

رضا خانمیرزایی؛ مسعود حیدری؛ محمود اشرافی؛ علی یوسف زاده


مقایسه شدت جرم و مجازات جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی

دوره 18، شماره 71، آبان 1394، صفحه 43-73

ابراهیم بیگ زاده؛ منا میرزاده