کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
تعداد مقالات: 7
2. تاثیر متقابل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 353-381

10.29252/lawresearch.22.86.353

فرید محسنی؛ رضا انصاری


4. جایگاه تفکیک اتلاف و تسبیب در حقوق مسئولیت مدنی

دوره 19، شماره 76، زمستان 1395، صفحه 83-108

ایرج بابائی


5. مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما

دوره 18، شماره 72، زمستان 1394، صفحه 177-200

حسن بادینی؛ حسین داوودی بیرق


6. مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی داوران

دوره 17، شماره 67، پاییز 1393

همایون مافی