کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی ناشی از اتلاف عمل انسان در فقه امامیه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

10.22034/jlr.2018.110204.1027

محمدمهدی الشریف؛ رضا ثابت راسخ


مسئولیت مدنی محض در نظام حقوقی هندوستان: ملاحظات تاریخی، بنیان‏های نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1402

10.48308/jlr.2023.231948.2519

سهراب سیفی؛ مهدی میهمی؛ حسین مهرپور


مبنای مسئولیت مدنی اینترنت اشیاء

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 219-245

10.52547/jlr.2023.229061.2342

علیرضا ایرانشاهی؛ اصغر محمودی؛ حسین ملکی


مسئولیت مدنی عامل زیان در انتقال بیماری کرونا

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 587-618

10.29252/jlr.2022.226952.2198

عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی


تأثیر کرونا ویروس بر مسئولیت مدنی متعهدین

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 733-748

10.29252/jlr.2022.226927.2195

رسول ملکوتی


دکترین‌ حقوقی آمریکا در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط‌زیست

دوره 24، شماره 95، آبان 1400، صفحه 355-379

10.22034/jlr.2020.184935.1608

بابک صادقی؛ علیرضا لطفی دودران؛ مظفر باشکوه


تاثیر متقابل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 353-381

10.29252/lawresearch.22.86.353

فرید محسنی؛ رضا انصاری


مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما

دوره 18، شماره 72، اسفند 1394، صفحه 177-200

حسن بادینی؛ حسین داوودی بیرق


مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی داوران

دوره 17، شماره 66، شهریور 1393، صفحه 81-111

همایون مافی