کلیدواژه‌ها = پیشگیری از جرم
میان کنش سیاست گذاران جنایی ایران با کانون های وکیلان دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.234599.2670

امیرحسن نیازپور


طراحی فضاهای امن

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1390

حمیدرضا عامری سیاهوئی