اجرای آرای داوری داخلی در قانون داوری فدرال آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه حقوق خصوصی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران، گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهرات، ایران

3 گروه حقوق خصوصی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.52547/jlr.2023.117131.1118

چکیده

داوری به عنوان مهم ترین روش جایگزین حل و فصل اختلافات در ایالات متحده آمریکا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. قانون اصلی در رابطه با اجرای آرای داوری «قانون داوری فدرال» مصوب 1925 می باشد که مواد 9 تا 14 این قانون به اجرای رای داوری و موانع آن اختصاص دارد. در ایالات متحده اجرای آرای داوری نیازمند نظارت قضایی است. این قانون، محکوم له رای داوری داخلی را ملزم به تقدیم« درخواست تایید رای» و تحویل مدارک لازم ظرف مدت یکسال به دادگاه صالح می نماید. بدون تایید دادگاه رای داوری لازم الاجرا نمی باشد. قانون داوری فدرال موجباتی را برای ابطال، تعدیل و تصحیح آرای داوری مقرر نموده است. در اینکه آیا اسبابی غیر از تصریحات قانونی برای ابطال آرای داوری وجود دارند یا خیر، دادگاهها مردد هستند . علی رغم تردیدهای موجود، مبانی دیگری نیز برای ابطال آرای داوری توسط رویه قضایی این کشور ایجاد شده است. به هر روی هر دو قوه مقننه و دادگاه های آمریکا برای حسن اعتبار و رواج داوری کوشش می کنند و هر دو محدودیت هایی را برای اجرا و ابطال آرای داوری وضع می نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

ENFORCEMENT OF DOMESTIC ARBTRAL AWARDS IN THE FEDERAL ARBITRATION ACT

نویسندگان [English]

 • mehdi sepehri 1
 • nejadali almasi 2
 • manuchehr tavasoli naini 3
1 department of law,najaf abad branch, islamic azad university, najaf abad, iran
2 Department of law,Najafabad branch,Islamic Azad University, Najafabad, Iran. Department of law, Science and Research Branch ,Islamic Azad university,tehran, iran
3 Department of law, Najafabad branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. department of law, Isfahan University,Isfahan Iran
چکیده [English]

Arbitration has been considered as a most significant alternative dispute resolution process in United States of America. In relating to enforcement of arbitration awards there are a principal source of law: "Federal Arbitration Act" which is adopted in 1925.Articles 9-14 of this statute contains provisions about enforcement and obstacles to arbitration awards. Enforcement of arbitral awards requires the judicial procedures and supervisions in United States. In accordance with this law the party who is seeking for enforcement must file a motion (confirmation request) and bring necessary documents to the appropriate court during one year. Arbitration awards are not enforceable without judicial confirmation. Vacation, modification and correction of arbitral awards have limitative statutory grounds which are stipulated in the law. The courts are uncertain concerning to whether non-statutory grounds for vacating of awards accepted. Despite of this doubt, however, the other grounds have been created in U.S judicial precedent. Nonetheless both legislature and courts in U.S.A endeavor for esteem and prevalence of arbitration process and ordain some circumscriptions for enforcement and vacating of arbitration awards.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arbitration
 • Enforcement of awards
 • vacation of awards
 • confirmation of awards
 • Grounds for vacating awards

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402
 • تاریخ دریافت: 17 بهمن 1396
 • تاریخ بازنگری: 04 خرداد 1403
 • تاریخ پذیرش: 24 تیر 1402