چالش‌ها و الزامات انتصاب قضات در دیوان عدالت اداری با نگاهی به محاکم اداری فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 iamam sadiq university- دیوان عدالت اداری

چکیده

دیوان عدالت اداری در تاریخ دستگاه قضایی بعد از انقلاب اسلامی از نهادهای موفق و تأثیر‌گذار بوده است. اما در وضعیت کنونی، قاطبه قضات و اشخاصی که در دیوان عدالت اداری فعالیت می کنند، دارای مطالعات حقوق خصوصی، کیفری هستند و مطالعات رسمی اندکی در زمینه دادرسی اداری دارند. این وضعیت باعث شده است که آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، صبغه حقوق عمومی ضعیفی داشته باشند و به همین خاطر است که دیوان علی رغم سه دهه فعالیت هنوز نتوانسته نزد جامعه حقوقی، رویه حقوق اداری قابل قبولی ارائه کند و آراء شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجب تحول و منشاء اثر در حقوق اداری کشور نبوده است. بسیاری از رویه های نادرست در زمینه دادرسی اداری به وجود آمده که اغلب ناشی از عدم درک صحیح مفاهیم و اصول پایه‌های دانش حقوق عمومی است. وجود این قضاتِ بیگانه با حقوق عمومی یکی از مهم‌ترین مشکلات دیوان عدالت اداری است و تا زمانی که این مشکل حل نشود، نمی‌توان از دیوان عدالت اداری انتظار ایجاد تحولی در حقوق اداری داشت. لذا لزوم به کارگیری قضات متخصص و صاحب‌نظر در حوزه حقوق عمومی از مطالبات همیشگی اساتید حقوق عمومی بوده است که اصلاحاتی در این خصوص در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری اعمال شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the conditions and procedure for the appointment of administrative judges in the legal system of Iran and France

نویسندگان [English]

 • VALIYOLLAH HIDARNEZHAD 1
 • gholamreza molabeigy 2
1 imam sadiq university
2 iamam sadiq university
چکیده [English]

The Administrative Justice Court has been a successful and influential institution in the history of the judiciary after the Islamic Revolution. But in the current situation, many judges and individuals working in the Administrative Justice Court have private, criminal, and formal studies of administrative proceedings. This situation has caused the votes of the Administrative Court to have a poor public record, which is why, despite three decades of activity, the Tribunal has not yet been able to provide the legal community with an acceptable administrative procedure, and the votes of the branches and the board The General Court of Administrative Justice has not changed the origin of the work in the administrative rights of the country. Many incorrect administrative procedures have emerged, often due to a lack of understanding of the basic concepts and principles of public law knowledge. The existence of these alien judges with public rights is one of the most important issues facing the Administrative Justice Tribunal, and until such time as the problem is resolved, the Administrative Justice Court can not expect a change in administrative law. Therefore, the necessity of using expert judges and experts in the field of public law has been the usual demands of public law professors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Administrative Court
 • Administrative Procedure
 • Appointment of Judges
 • Public Law
 • State Council
 1. احمدوند، یاسر (1390)، عدالت اداری در حقوق ایران، تهران: انتشارات جاودانه جنگل، چاپ اول
 2. استوارسنگری، کوروش (1395)، تعدد آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص یک موضوع، همایش ملی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 3 سال پس از اجراء، تهران: انتشارات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
 3. آقایی، محب الله (1389)، بررسی تطبیقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه، تهران: انتشارات جاودانه جنگل، چاپ اول
 4. امامی، محمد و شاکری، حمید (1396)، نقش دادرسی اداری در صیانت از قانون اساسی با تأکید بر دیوان عدالت اداری، قضاوت؛ بهار 1396، شماره ،89 از 1 تا 35
 5. امیرارجمند، ادشیر (1388)، نشست علمی اصول حقوق عمومی حاکم بر رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری، تهران: انتشارات معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری، شماره یک فروردین 1388
 6. انصاری، ولی الله (1388)، آموزش در دیوان عدالت اداری در مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری: صلاحیت قضایی و دادرسی اداری؛ انتشارت دانشگاه آزاد اسلامی
 7. دلاوری،محمدرضا (1392)، قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی، تهران: انتشارات آویشن شمال، چاپ اول
 8. دومیشل، آندره، لالومی یر، پی‌یر (1375)، حقوق عمومی، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران: نشر دادگستر، چاپ اول
 9. رستمی، ولی (1393)، جزوه درسی «حقوق قراردادهای اداری»، دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، سالی تحصیلی 1393-1394

10. زارعی، محمدحسین (1385)، مصاحبه تخصصی: حقوق عمومی کارکردها و چالش‌ها، مجله حقوق عمومی، شماره دوم اسفند 1385

11. شمس، عبدالله (1385)، آیین دادرسی مدنی، ج1، تهران: نشر دراک، چاپ یازدهم

12. صدرالحفاظی، سید نصرالله (1372)، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران: نشر شهریار

13. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1385)؛ حقوق اداری تطبیقی، تهران: انتشارت سمت

14. قاضی، ابوالفضل (1375)، گفتارهایی در حقوق عمومی، تهران: نشر دادگستر، چاپ اول

15. کاشانی، جواد (1386)، مطالعه‌یی در قانون جدید دیوان عدالت اداری، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 22

16. محمودی، جواد (1386)، قانون جدید دیوان عدالت اداری در بوته نقد، نشریه حقوق اساسی، سال چهارم، شماره هشتم، تابستان 1386- 224 تا

17. محمودی، جواد (1390)، بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران، تهران: جنگل، جاودانه، چاپ اول

18. موسی، جوان (1326)، مبانی حقوق، ج1، تهران: انتشارت رنگین، چاپ اول

19. مولائی، آیت و مرادخانی، فردین (1396)، عدم استقلال آیین دادرسی اداری در چارچوب قانون دیوان عدالت اداری، نشریه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره پانزدهم، پاییز و زمستان 96، صفحات 135- 159

20. نجابت خواه، مرتضی (1395)، عدالت اداری و پیش‌شرط‌های تحقق آن در قانون دیوان عدالت اداری، همایش ملی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 3 سال پس از اجراء، تهران: انتشارات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

21. نوین، پرویز (1386)، حقوق اداری تطبیقی، تهران: انتشارت تدریس

22. نوین، پرویز (1390)، اصول حقوق عمومی، تهران: انتشارات جنگل و تدریس، چاپ اول

23. هداوند، مهدی (1389)، حقوق اداری تطبیقی، ج2، تهران، انتشارت سمت

24. همتی، مجتبی (1395)، تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری؛ با نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال نوزدهم، شماره 55، زمستان 1395، صص 245- 272

25. ویژه، محمدرضا (1394)، نشست علمی بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مجموعه گفتارهایی در دیوان عدالت اداری، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چاپ اول

26. یاوری، اسدالله (1383)، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین، فصلنامه حقوق اساسی، شماره 2