اثر انتقالی قرارداد در حقوق ایران و فرانسه مبتنی بر تحولات قانون مدنی 2016 میلادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق - گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه

2 دانشگاه امام صادق (ع)

10.22034/jlr.2019.150367.1237

چکیده

یکی از تحولاتی که در حقوق فرانسه، در اثر اصلاح قانون مدنی در سال 2016 میلادی صورت پذیرفته، پیرامون اثر انتقالی قرارداد است. بحث اثر انتقالی قرارداد مشتمل بر عناوین «انتقال مالکیت» و «انتقال ریسک» در دو فرضِ «معاملات معارض» و «معاملات بلامعارض» می باشد. قانون گذار فرانسوی اگرچه در قانون جدید نیز بار دیگر پیرامون انتقال مالکیت بر اصولِ «رضایی» و «فوری» بودن، و درباره انتقال ریسک بر اصولِ «همزمان بودن این انتقال با انتقال مالکیت» و «بر عهده متعهدله بودن آن» تأکید نموده است، ولی در عین حال کوشیده است تا با بهره گیری از آرای دکترین و رویه قضایی، ضمن مرتفع ساختن ایرادات وارد بر نهادهای حقوق پیشین، تأسیسات حقوقی جدیدی مانند «امکان تأخیر در انتقال مالکیت» را مورد قبول قرار دهد. مقاله پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی، افزون بر بررسی و ارزیابی مواد قوانین مدنی فرانسه (مصوب سال های 1804 و 2016 میلادی) درباره اثر انتقالی قرارداد، به مقایسه قواعد حاکم بر آن ها با حقوق ایران اقدام نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Transitional effect of contract in the Law of Iran and France based on changes in 2016 Civil Code

نویسندگان [English]

  • Behzad Pourseyed 1
  • morteza najafabadi farahani 2
1 Imam Sadegh university Judiciary Research Center
2 Imam Sadiq University
چکیده [English]

One of the changes in French law, due to the revision of the Civil Code in 2016, is the issue of "transfer of ownership" and "risk transfer" in the two assumptions of "contradictory transactions" and "non-contradictory transactions" that the legislator has referred to it under the title the transitional effect of the Contract. Although the French legislator in the new Code confirmed the principles of "being satisfied" and "urgent," about the ownership transfer, and accepted the principles of "the simultaneous transfer of ownership" and "being responsible for debtor" about transfer of risk , but at the same time, he has tried to accept new legal institutions , such as the possibility of delay in the transfer of ownership, using the doctrine and judicial procedures, and overcome the impediments to previous legal institutions. In the present paper, through a descriptive-analytical method and relying on library resources, in addition to studying and evaluating the article of civil Code passed by France in 1804 and 2016 on the subject of the transitional effect of the contract, compare the rules governing them with Iranian law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transitional effect
  • Transfer of Ownership
  • Risk transfer
  • Contradictory transactions
  • Non-contradictory transactions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1397
  • تاریخ دریافت: 07 مهر 1397
  • تاریخ بازنگری: 26 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 08 اسفند 1397