مجله‌ی تحقیقات حقوقی به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین و پربارترین مجلات علمی حوزه‌ی علوم انسانی، در سال 1348 با عنوان « نشریه دانشکده حقوق» فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1364 موفق به کسب درجه‌ی علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.
اهداف و زمینه ها
هیئت تحریریه محترم مجله از صاحب‌نظران بنام کشور در گرایش‌های مختلف علم حقوق هستند که همواره هدف ارائه‌ی مقالات پربار تحقیقاتی و انتشار آخرین یافته‌های علمی خود در رشته‌های مختلف حقوق را دنبال نموده و در تلاش هستند زمینه‌ها و زوایای ژرف و نادیده علم حقوق کشور را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند. از سوی دیگر، سایر مسئولین مجله همواره در تلاش بوده و هستند تا از مسیر داوری‌های دقیق و تخصصی و تقید به قیود شکلی مهم، وجاهت علمی و پژوهشی این فصلنامه را حفظ و به صورت پیوسته ارتقاء دهند. دفتر مجله و بخش چاپ نیز سعی مستمر خود بر ارائه‌ی نسخه‌ای بدون ایراد را دنبال نموده و در این راستا از هیچ تلاشی مضایقه نمی نماید.
 
 هزینه ثبت مقاله در این فصلنامه یک میلیون ریال و در صورت تایید مقاله، هزینه چاپ دو میلیون ریال می باشد.
 
شماره جاری: دوره 23، شماره 91، پاییز 1399 

1. تحلیل فقهی حقوقی مشتقات ارزی وآثار آن

صفحه 11-35

گودرز افتخار جهرمی؛ محمد رضا صاحبی پسندیده


5. نسبت قاضی با ایدئولوژی نظام سیاسی

صفحه 109-134

محمدحسین زارعی؛ فرشید مقیمیان بروجنی


7. آزادی بیان و تحریک به تبعیض نژادی

صفحه 161-184

باقر انصاری؛ سیده مهلا امامی الطریقی


9. وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا

صفحه 213-236

جواد تقی زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ الیاس کلکلی


12. تحلیل حقوقی تاثیر «جنسیت بیمه شده» در «سن بازنشستگی» در پرتو اسناد بین المللی

صفحه 303-330

نسرین طباطبائی حصاری؛ هاجر آذری؛ فاطمه زهرا نادری افوشته