حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام بانکی کشور با تمرکز بر قراردادهای اعتبار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

2 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و عاوم سیاسی، دانشگاه تهران

10.22034/jlr.2020.165881.1309

چکیده

افزایش قدرت بنگاه‌های اقتصادی در نتیجۀ تحولات اقتصادی دهه‌های اخیر، توازن قدرت چانه‌زنی طرفین قراردادی را از بین برده و به‌خصوص در رابطۀ بانک و مصرف کننده و در بحث ما اعتبار مصرف کننده عدم تعادلی ایجاد نموده که باعث شده دیگر تکیۀ مطلق بر اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده و به‌عبارتی بسنده کردن به قواعد سنتی حقوق قراردادها، الزاماً عدالت معاوضی را در این‌گونه عقود در پی نداشته باشد. خصوصاً اینکه طبق ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 1390 این قراردادها به‌صورت از پیش تهیه شده و بدون امکان تغییر به مصرف کننده عرضه می‌شوند. در نتیجه برای حمایت از «طرف ضعیف‌تر»، علاوه بر استفاده از برخی دکترین حقوق عرفی همچون «اعمال نفوذ ناروا» و «غیرمنصفانه بودن» برای فسخ قرارداد یا اصلاح شروط قراردادی که در نظام قانونی و حقوقی کشور نیز نشانه‌هایی از پذیرش آن‌ها به‌چشم می‌خورد، قانون‌گذار می‌تواند با اصلاح ماده 23 قانون فوق‌الذکر، حسب مورد امکان ایجاد انعطاف قراردادی برای مصرف کننده در مقایسه با سایر مشتریان بانکی را ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Consumer credit protection in the banking system

نویسندگان [English]

  • saeed rahmani 1
  • Mahmoud Bagheri 2
1 monetary and banking research institute
2 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran.
چکیده [English]

The increase in the strength of different enterprises due to economic developments in recent decades, has eliminated the equality in the bargaining power of the contracting parties specially in relationship between the bank and consumers, let alone consumer credit in our discussion, hence it caused an imbalance which is implied that the absolute reliance on the principle of contractual freedom and The Autonomy of Will or in other words in a manner that is strictly limited to the traditional rules of classical contract law does not necessarily entail Commutative justice in such contracts. in particular these contracts based on Article 23 of the Law on the Continued Improvement of the Business Environment are pre-prepared and offered to consumer without the possibility of altering. Thereupon to protect the "weaker party" along with using some common law doctrine such as "undue unfluence" and "unfairness doctrine" in order to cancel the contract or alter the contractual terms, which already there are some indications of utilization of those principles in our legal and regulatory system, The legislator can, by amending article 23 of the above mentioned law, prepare a flexible contractual situation for consumers in comparison with other banking customers, as the case may be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer Protection
  • Consumer Credit
  • Contractual Freedom
  • The Unfairness Doctrine
  • Commutative Justice

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 16 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 03 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 31 فروردین 1399