نویسنده = سعید رضا ابدی
الگوی مطلوب تعامل بین نظام حزبی و انتخابات

دوره 26، شماره 101، خرداد 1402، صفحه 39-64

10.29252/jlr.2021.221430.1893

علی اسماعیلی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ سعیدرضا ابدی


کرونا و کارتابع

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 199-213

10.22034/jlr.2020.185084.1645

سعیدرضا ابدی


مکاتب اقتصادی و حقوق کار (با تکیه بر اقتصاد نهادگرایی و نئوکلاسیک)

دوره 19، شماره 76، اسفند 1395، صفحه 159-183

سعیدرضا ابدی؛ خشایار اسفندیاری فر؛ نادر جعفری