نویسنده = سعید رضا ابدی
الگوی مطلوب تعامل بین نظام حزبی و انتخابات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.29252/jlr.2021.221430.1893

علی اسماعیلی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ سعیدرضا ابدی؛ اسداله یاوری


کرونا و کارتابع

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 199-213

10.22034/jlr.2020.185084.1645

سعیدرضا ابدی


مکاتب اقتصادی و حقوق کار (با تکیه بر اقتصاد نهادگرایی و نئوکلاسیک)

دوره 19، شماره 76، اسفند 1395، صفحه 159-183

سعیدرضا ابدی؛ خشایار اسفندیاری فر؛ نادر جعفری