نویسنده = مهناز بیات کمیتکی
ایضاحی بر عدم تکوین دولت مدرن در افغانستان و تاثیر آن بر مساله حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.29252/jlr.2021.185289.1709

شهریار نبوی؛ مهناز بیات کمیتکی


اخذ گواهی بکارت در نظام حقوقی ایران؛ امکان یا امتناع؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

10.48308/jlr.2024.229839.2391

مهناز بیات کمیتکی؛ رامبد دومیرانی


تغییر پارادایم قانونگذاری در دوران گذار به عصر دیجیتال

دوره 26، شماره 102، مرداد 1402، صفحه 301-318

10.48308/jlr.2022.228798.2314

عاطفه مرادی اسلامی؛ مهناز بیات کمیتکی


محدوده های شناسایی حقوقی مثبت بیناجنسیتی ها

دوره 25، شماره 99، آذر 1401، صفحه 293-316

10.29252/jlr.2021.185538.1779

مهناز بیات کمیتکی؛ کوثر انجلاس


بررسی تحلیلی ماهیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

دوره 24، شماره 94، تیر 1400، صفحه 191-215

10.22034/jlr.2020.184448.1496

سید محمد حسینی؛ مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی


حق بر داشتن سواد رسانه ای؟

دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 327-352

10.29252/lawresearch.22.86.327

مهناز بیات کمیتکی؛ زین العابدین یزدان پناه


رویکرد ارزیابی دوباره در مصاف با نظریه توازن

دوره 18، شماره 70، شهریور 1394، صفحه 169-195

مهناز بیات کمیتکی


حق و مصلحت در ترازوی عدالت

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، اردیبهشت 1391

محمد راسخ؛ مهناز بیات کمیتکی


مفهوم مصلحت عمومی

دوره 14، شماره 56، اسفند 1390

محمد راسخ؛ مهناز بیات کمیتکی