نویسنده = مهناز بیات کمیتکی
تعداد مقالات: 6
1. جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

10.22034/jlr.2020.184448.1496

سید محمد حسینی؛ مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی


2. حق بر داشتن سواد رسانه ای؟

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 327-352

10.29252/lawresearch.22.86.327

مهناز بیات کمیتکی؛ زین العابدین یزدان پناه


3. روش حل تعارض حقوق فردی و منافع جمعی در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر

دوره 20، شماره 77، تابستان 1396، صفحه 319-344

مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی


4. رویکرد ارزیابی دوباره در مصاف با نظریه توازن

دوره 18، شماره 70، تابستان 1394، صفحه 169-195

مهناز بیات کمیتکی


5. حق و مصلحت در ترازوی عدالت

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، بهار 1391

محمد راسخ؛ مهناز بیات کمیتکی


6. مفهوم مصلحت عمومی

دوره 14، شماره 56، زمستان 1390

محمد راسخ؛ مهناز بیات کمیتکی