نویسنده = حسن بادینی
تحلیل اقتصادی تکمیل قراردادها در جریان دادرسی در پرتو حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.29252/jlr.2021.222360.1932

محمد جوان مفرد؛ حسن بادینی


خسارات تبعی در بیع بین المللی کالا

دوره 20، شماره 79، مهر 1396، صفحه 99-122

10.22034/jlr.2017.54389

حسن بادینی؛ ابراهیم تقی زاده؛ ناصر علی دوستی شهرکی؛ پانته آ پناهی اصانلو


مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما

دوره 18، شماره 72، اسفند 1394، صفحه 177-200

حسن بادینی؛ حسین داوودی بیرق


صندوق تامین خسارت های بدنی: ترسیم وضع موجود و چشم انداز آینده

دوره 17، شماره 66، شهریور 1393، صفحه 31-50

حسن بادینی؛ علی اسلامی فارسانی