نویسنده = ناهید صفری
بررسی پرسش متقابل از شاهد در نظام دادرسی آمریکا با امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.48308/jlr.2024.228104.2266

ناهید صفری


ابعاد حقوقی قطع یا ادامه درمان بیماران نباتی

دوره 25، شماره 99، آذر 1401، صفحه 317-339

10.29252/jlr.2021.219933.1849

ناهید صفری؛ آرتین جهانشاهی


مطالعه تطبیقی دعوای نمونه در حقوق آلمان و ایران

دوره 21، شماره 83، آبان 1397، صفحه 213-238

10.22034/jlr.2018.110184.1044

ناهید صفری؛ محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی


مطالعه حقوق فرافردی: مبنایی برای دعاوی جمعی

دوره 19، شماره 75، خرداد 1395، صفحه 273-295

محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ ناهید صفری