نویسنده = سیدمجتبی واعظی
مفهوم عمل اداری و تفسیر قضایی از آن در رای شعبه(رای شماره 1452ـ 2/9/1394 شعبه دهم) دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.48308/jlr.2023.185096.1648

سیدمجیب دیانت؛ کورش استوارسنگری؛ سیدمجتبی واعظی


مسئولیت انتظامی وکلا و اصول رسیدگی به آن

دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، اسفند 1401، صفحه 37-66

10.52547/jlr.2023.228531.2298

سیدمجتبی واعظی