نویسنده = گودرز افتخار جهرمی
اصلاحات ارضی در خالصجات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jlr.2018.113010.1087

گودرز افتخار جهرمی؛ علی محمودیان


تحلیل حقوقی تعهدات مالی شرکت‌های نفتی بین المللی (IOC)در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران موسوم به IPC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.29252/jlr.2022.185122.1658

محمد امامقلی؛ گودرز افتخار جهرمی؛ مهدی منتظر


تحلیل فقهی حقوقی مشتقات ارزی وآثار آن

دوره 23، شماره 91، آذر 1399، صفحه 11-35

10.22034/jlr.2018.144940.1211

گودرز افتخار جهرمی؛ محمد رضا صاحبی پسندیده


مبانی مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهدات پولی

دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 11-42

10.29252/lawresearch.22.86.11

گودرز افتخار جهرمی؛ مهدی الهویی نظری


تحلیل و نقد اقوال فقهی پیرامون خسارات کاهش ارزش پول پس از تأخیر در تأدیه

دوره 18، شماره 71، آبان 1394، صفحه 1-41

گودرز افتخار جهرمی؛ سید محسن حسینی پویا


مطالعه ی تطبیقی قاعده عقلایی و قاعده به خودی خود باطل در حقوق رقابت

دوره 15، ویژه نامه شماره 10، آذر 1391

گودرز افتخار جهرمی؛ محمدمهدی حسین پور


نقش اصحاب دعوا در امور موضوعی

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، اردیبهشت 1391

گودرز افتخار جهرمی؛ ابوالفضل دنکوب


مقتضای اطلاق ضمان قراردادی

دوره 14، ویژه نامه شماره 7، بهمن 1390

گودرز افتخار جهرمی؛ سهیل طاهری


ممنوعیت کمک های دولتی مخل رقابت" مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا"

دوره 14، ویژه نامه شماره 6، آبان 1390

گودرز افتخار جهرمی؛ رضا معبودی نیشابوری


حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار

دوره 12، شماره 50، آذر 1388

گودرز افتخار جهرمی


اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن

دوره 2، شماره 25-26، شهریور 1378

گودرز افتخار جهرمی


صلاحیت ملی دولتها و منشور ملل متحد

دوره 1، شماره 16-17، شهریور 1374

گودرز افتخار جهرمی