نویسنده = گودرز افتخار جهرمی
تعداد مقالات: 16
1. اصلاحات ارضی در خالصجات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jlr.2018.113010.1087

گودرز افتخار جهرمی؛ علی محمودیان


2. تحلیل فقهی حقوقی مشتقات ارزی وآثار آن

دوره 23، شماره 91، پاییز 1399، صفحه 11-35

10.22034/jlr.2018.144940.1211

گودرز افتخار جهرمی؛ محمد رضا صاحبی پسندیده


3. مبانی مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهدات پولی

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 11-42

10.29252/lawresearch.22.86.11

گودرز افتخار جهرمی؛ مهدی الهویی نظری


6. تحلیل و نقد اقوال فقهی پیرامون خسارات کاهش ارزش پول پس از تأخیر در تأدیه

دوره 18، شماره 71، پاییز 1394، صفحه 1-41

گودرز افتخار جهرمی؛ سید محسن حسینی پویا


8. مطالعه ی تطبیقی قاعده عقلایی و قاعده به خودی خود باطل در حقوق رقابت

دوره 15، ویژه نامه شماره 10، پاییز 1391

گودرز افتخار جهرمی؛ محمدمهدی حسین پور


9. نقش اصحاب دعوا در امور موضوعی

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، بهار 1391

گودرز افتخار جهرمی؛ ابوالفضل دنکوب


10. مقتضای اطلاق ضمان قراردادی

دوره 14، ویژه نامه شماره 7، زمستان 1390

گودرز افتخار جهرمی؛ سهیل طاهری


11. ممنوعیت کمک های دولتی مخل رقابت" مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا"

دوره 14، ویژه نامه شماره 6، پاییز 1390

گودرز افتخار جهرمی؛ رضا معبودی نیشابوری


12. حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار

دوره 12، شماره 50، پاییز 1388

گودرز افتخار جهرمی


14. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن

دوره 2، شماره 25-26، تابستان 1378

گودرز افتخار جهرمی


15. صلاحیت ملی دولتها و منشور ملل متحد

دوره 1، شماره 16-17، تابستان 1374

گودرز افتخار جهرمی