نویسنده = سید قاسم زمانی
جایگاه حقوق بین الملل عرفی در تفسیر معاهدات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.48308/jlr.2024.233293.2600

محمود حجار؛ سید قاسم زمانی


معیار های اعمال صلاحیت قضایی بر شرکت های چند ملیتی

دوره 21، شماره 84، بهمن 1397، صفحه 139-163

10.22034/jlr.2018.101590.1001

سید قاسم زمانی؛ محمد مهدی شامانی