کلیدواژه‌ها = قانون اساسی
بررسی امکان تحدید صید ترال در قوانین مرتبط با محیط‌زیست با تاکید بر اصل پنجاهم قانون اساسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

10.48308/jlr.2023.232985.2574

محمد مظهری؛ رضا حسین زاده


شئون و اختیارات «رهبری» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بررسی نسبت مقام «رهبری» با شأن ولایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.48308/jlr.2024.231098.2465

سیدمجتبی واعظی


وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا

دوره 23، شماره 91، آذر 1399، صفحه 213-236

10.22034/jlr.2020.154400.1260

جواد تقی زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ الیاس کلکلی


شورای نگهبان به مثابه سوزنبان قانون اساسی

دوره 21، شماره 82، تیر 1397، صفحه 153-180

10.22034/jlr.2018.127827.1154

علی اکبر گرجی ازندریانی


احترام به حق مالکیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 79، مهر 1396، صفحه 171-193

10.22034/jlr.2017.54392

منصور امینی؛ سید صادق کاشانی


بررسی اصل 177 قانون اساسی با تاکید بر مذاکراتشورای بازنگری قانون اساسی

دوره 16، شماره 63، شهریور 1392

جواد تقی زاده؛ معصومه فدایی جویباری


تفکیک قوا و مشروطه گرایی، افسانه و واقعیت یک دکترین و نقدهای

دوره 13، شماره 52، آذر 1389

ژان فلیپ فلدمن؛ اسدالله یاوری