کلیدواژه‌ها = اسناد بین‌المللی
ابعاد حقوقی فناوری تعیین جنسیت جنین: افق‌های قانونگذاری (با نگاهی بر قوانین کشورها و قواعد بین‌المللی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.52547/jlr.2022.228786.2313

نوید زمانه قدیم؛ شایان حاضری


سیاست جنایی تقنینی مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن در اسناد بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.48308/jlr.2023.231089.2472

زهرا سادات غمامی؛ امیر وطنی؛ فرید محسنی


واکنش حقوق ‌بین‌الملل به وب‌پنهان: چرایی و چگونگی

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 87-112

10.52547/jlr.2022.228204.2275

فریناز فیضی؛ امیرحسین رنجبریان