کلیدواژه‌ها = رویه قضایی
چالش های ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.52547/jlr.2023.230168.2425

مصطفی باقری؛ حسن عالی پور؛ مهدی فضلی


رویکرد دادگاه‌های آلمان در مواجهه با پدیده تحریم‌ با منشأ خارجی در اختلافات قراردادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.52547/jlr.2023.228002.2257

سعید باغبان کندری؛ سید حسین سادات میدانی


مفهوم عمل اداری و تفسیر قضایی از آن در رای شعبه(رای شماره 1452ـ 2/9/1394 شعبه دهم) دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.48308/jlr.2023.185096.1648

سیدمجیب دیانت؛ کورش استوارسنگری؛ سیدمجتبی واعظی


فرضیه حقوق کیفری منطقی

دوره 22، شماره 87، آذر 1398، صفحه 101-126

10.29252/lawresearch.22.87.101

جعفر کوشا؛ علی پورحسن سنگری


رویه قضایی به منزله ی منبع حقوق

دوره 21، شماره 84، بهمن 1397، صفحه 243-265

10.22034/jlr.2018.134099.1180

علی اسلامی پناه


اصول حاکم بر تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت

دوره 20، شماره 78، شهریور 1396، صفحه 233-258

عبدالله عابدینی


بررسی اعمال یکنواخت کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در پرتوی رویه قضایی

دوره 19، شماره 75، خرداد 1395، صفحه 145-173

سرمه بوذرجمهری؛ عیسی امینی


مؤلفه های رسانه آزاد در پرتو رویه قضایی

دوره 18، شماره 69، اردیبهشت 1394، صفحه 107-140

محمد جلالی