کلیدواژه‌ها = رویه قضایی
تعداد مقالات: 6
1. فرضیه حقوق کیفری منطقی

دوره 22، شماره 87، پاییز 1398، صفحه 101-126

10.29252/lawresearch.22.87.101

جعفر کوشا؛ علی پورحسن سنگری


2. رویه قضایی به منزله ی منبع حقوق

دوره 21، شماره 84، زمستان 1397، صفحه 243-265

10.22034/jlr.2018.134099.1180

علی اسلامی پناه


4. اصول حاکم بر تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت

دوره 20، شماره 78، تابستان 1396، صفحه 233-258

عبدالله عابدینی


5. بررسی اعمال یکنواخت کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در پرتوی رویه قضایی

دوره 19، شماره 75، بهار 1395، صفحه 145-173

سرمه بوذرجمهری؛ عیسی امینی


6. مؤلفه های رسانه آزاد در پرتو رویه قضایی

دوره 18، شماره 69، بهار 1394، صفحه 107-140

محمد جلالی