کلیدواژه‌ها = رویه قضایی
مفهوم عمل اداری و تفسیر قضایی از آن در رای شعبه(رای شماره 1452ـ 2/9/1394 شعبه دهم) دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.48308/jlr.2023.185096.1648

سیدمجیب دیانت؛ کورش استوارسنگری؛ سیدمجتبی واعظی


چالش های ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در رویه قضایی

دوره 26، شماره 104، بهمن 1402، صفحه 292-310

10.52547/jlr.2023.230168.2425

مصطفی باقری؛ حسن عالی پور؛ مهدی فضلی


فرضیه حقوق کیفری منطقی

دوره 22، شماره 87، آذر 1398، صفحه 101-126

10.29252/lawresearch.22.87.101

جعفر کوشا؛ علی پورحسن سنگری


رویه قضایی به منزله ی منبع حقوق

دوره 21، شماره 84، بهمن 1397، صفحه 243-265

10.22034/jlr.2018.134099.1180

علی اسلامی پناه


اصول حاکم بر تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت

دوره 20، شماره 78، شهریور 1396، صفحه 233-258

عبدالله عابدینی


بررسی اعمال یکنواخت کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در پرتوی رویه قضایی

دوره 19، شماره 75، خرداد 1395، صفحه 145-173

سرمه بوذرجمهری؛ عیسی امینی


مؤلفه های رسانه آزاد در پرتو رویه قضایی

دوره 18، شماره 69، اردیبهشت 1394، صفحه 107-140

محمد جلالی