کلیدواژه‌ها = رویه قضایی
بررسی حقوق مکتسبه کارمندان دولت در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/jlr.2022.221763.1904

محمد نکوئی؛ فرج اله قاسمی


فرضیه حقوق کیفری منطقی

دوره 22، شماره 87، آذر 1398، صفحه 101-126

10.29252/lawresearch.22.87.101

جعفر کوشا؛ علی پورحسن سنگری


رویه قضایی به منزله ی منبع حقوق

دوره 21، شماره 84، بهمن 1397، صفحه 243-265

10.22034/jlr.2018.134099.1180

علی اسلامی پناه


اصول حاکم بر تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت

دوره 20، شماره 78، شهریور 1396، صفحه 233-258

عبدالله عابدینی


بررسی اعمال یکنواخت کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در پرتوی رویه قضایی

دوره 19، شماره 75، خرداد 1395، صفحه 145-173

سرمه بوذرجمهری؛ عیسی امینی


مؤلفه های رسانه آزاد در پرتو رویه قضایی

دوره 18، شماره 69، اردیبهشت 1394، صفحه 107-140

محمد جلالی