ارزیابی دادرسی بین‌المللی به‌عنوان شیوه‌ای از مهار قاچاق اموال فرهنگی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از دست رفتن گنجینه‌های فرهنگی به وسیله‌ حفاری ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ، صادرات غیر قانونی و قاچاق، همچنین صدمه به هویت ملی و حقوق شهروندان، نشان دهنده‌‌ وجود چالشی جدی فراروی بسیاری از کشورهای سرتاسر جهان است. کشورهای مبدأ اغلب کشورهای فقیرتر و روی هم رفته از کشورهای در حال توسعه می‌باشند، در حالی‌که کشورهای واردکنندهﻳﺎ «بازار» کشورهایی ثروتمند نظیر ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان، ژاپن و سوئیس هستند. این مقاله به بررسی وضعیت و حقایق این تجارت بین‌المللی غیرقانونی، مسائل حقوقی مرتبط ﺑﺎآن و تلاش کشورهای ترکیه، قبرس و ایران جهت بازپس‌گیری و بازیابی عتیقه‌جات مسروقه و/یا عتیقه‌جاتی که به‌طور غیرقانونی صادر شده‌اند، می‌پردازد. به‌طور اخص، حقوق بین‌الملل حاکم بر این مسئله، موانع قانونی اقامه دعوی بین‌المللی جهت استرداد اقلام فرهنگی و ابزارهای غیر حقوقی تضمین کننده‌ بازگشت این اشیاء به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها