واکاوی سیاست‌گذاری تقنینی ایکائو در قبال اقدامات تروریستی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه اراک

10.22034/jlr.2019.171565.1329

چکیده

واکاوی سیاست‌گذاری تقنینی ایکائو در قبال اقدامات تروریستی
 
پیمان نمامیان
استادیار گروه حقوق دانشگاه اراک
 
چکیده
اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی از بدو راه‌اندازی این صنعت، از عوامل مؤثر در ایجاد تهدید و چالش‌های بسیار گسترده‌ای بوده که یکی از مهم‌ترین آن از حیث وسعت حادثه، «حوادث 11 سپتامبر 2001» است. تهدیدات جهانی و ماهیت فراملی این صنعت به گونه‌ای است که راهبردهای مواجهه با آن باید جهانی باشند و به توجه مبرم و مداوم ایکائو و همکاری گسترده کلیه دولت‌های عضو نیاز دارد. با این حال، جامعه بین‌المللی از طریق همکاری جهانی در رابطه با جرم‌انگاری اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی موفقیت‌ها و دستاوردهایی را داشته است. بر این اساس، علاوه، بر نهادها، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی به ویژه ایکائو، دولت‌ها نیز در سطوح ملی مبادرت به تدوین و تصویب قواعد حقوقی در مواجهه با تهدیدها و چالش‌های ناشی از آثار مخرب اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی هم‌چون تروریسم نموده‌اند. با این همه، نظر به رشد اقدامات تروریستی و تهدیدآمیز علیه امنیت هوایی و نیز اهمیت تأمین امنیت در این زمینه، باید برای هرگونه اقدام ارتکابی، در چارچوب سیاست‌گذاری‌های ایکائو در تدوین و وضع مقرره‌های بین‌المللی، کیفر متناسب و مؤثری مقرر گردد تا موجبات بازدارندگی را در این عرصه فراهم نماید. بنابراین، در این مقاله سعی در پاسخ به پرسش‌‌هایی نظیر «چگونه می‌توان با تهدیدها و چالش‌های ناشی از نقض امنیت هواپیما مقابله نمود؟»، «آیا محتوای مقرره‌ها و اسناد بین‌المللی مصوب ایکائو در قبال تهدیدهای پیش‌روی امنیت هواپیمایی کافی به‌نظر می‌رسند؟» و «چه سازوکار عملیاتی و راهبردهای اجرایی در برقراری امنیت و ارتقای آن‌ها در فرودگاه‌ها باید اتخاذ نمود؟»، خواهد شد. البته روش‌شناسی پژوهش در این مقاله از حیث اهداف مطروحه، «اکتشافی و توسعه‌ای» و از منظر جمع‌آوری داده‌ها، «کتابخانه‌ای» است.
واژگان کلیدی: امنیت هواپیمایی، اقدامات غیرقانونی عیله امنیت هواپیمایی، تروریسم، ایکائو.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of ICAO Legislative Policies in Enhancing the Security of Aviation

نویسنده [English]

  • Peyman Namamian
uni
چکیده [English]

 
Analysis of ICAO Legislative Policy-Making Against Terrorist Acts
 
Peyman Namamian
Assistant Professor of Law Department Arak University
Abstract
Since the start-up of aviation industry, illegal acts against aviation security have been among factors effective in creating widespread threats and challenges one of the most important of which is 11.09 events in terms of the extent of events. Global threats and transnational nature of this industry require global strategies to fight such challenges and threats, and need express and continuous attention as well as extensive cooperation by International Civil Aviation Organization (ICAO) and State Parties collectively. However, some achievements and success have been made by international community through global cooperation regarding criminalization of illegal acts against aviation security. On this basis, in addition to international institutions, societies and organizations, especially ICAO, all governments have attempted to codify and pass legal rules to confront threats and challenges caused by destructive effects of illegal acts against aviation security, including terrorism, at national levels. After all, given the growth of terrorist threatening acts against aviation security and the importance of providing security in this field, there should be proportional and effective punishments established for any acts committed in order to facilitate deterrence in this area in framework of ICAO policy-making to codify and pass international provisions. Therefore, present paper was intended to answer such questions as "How can threats and challenges caused by violation of aviation security be encountered?", "Are the contents of international regulations and instruments passed by ICAO sufficient to encounter threats facing aviation security?" and "Which operational mechanisms and executive strategies should be adopted to establish and enhance security at airports?" It should be noted that research methodology of present paper is exploratory – developmental regarding objectives stated, and is of library type regarding data collection.
Key Word: Aviation industry, Aviation Security, Unlawful Acts Against Aviation, Industry, Terrorism, ICAO

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aviation industry
  • Aviation Security
  • Unlawful Acts Against Aviation Industry
  • Terrorism
  • ICAO