ساختارهای حمایتی از تولیدکنندگان محتوا، در دستورالعمل بازار منفرد دیجیتالی اروپا و رویکرد لایحه جدید مالکیت های ادبی، هنری و حقوق مرتبط ایران نسبت به آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران

10.22034/jlr.2020.184727.1554

چکیده

دستورالعمل اروپایی حقوق مولف در بازار یکپارچهِ دیجیتالی مصوب سال 2019 در حال حاضر آخرین دستورالعمل این اتحادیه در حوزه مالکیت فکری است. این دستورالعمل از یک سو در جهت ارائه حمایت بیشتر از تولید‌کنندگان محتوا و از سوی دیگر در جهت ایجاد امکان دسترسی گسترده تر به آثار در محیط الکترونیک، طراحی و ارائه گردیده است. در این دستورالعمل سه ساختارِ حمایت از آثار خارج از چرخه تجاری، امکان تعدیل قضائی قراردادهای بهره‌برداری و ارائه حقوق مرتبط به خبرگزاری‌ها در محیط الکترونیک قابل توجه و شناسائی است. با مطالعه تطبیقی نحوه عملکرد این ساختارها با ضوابط لایحه جدید ایران در حقوق مالکیت ادبی و هنری، قابل استنباط است که ارائه حمایت‌های مشابه در مورد آثار خارج از چرخه تجاری با بکارگیری پیشنهاداتی امکان‌پذیر است و همچنین ارائه حمایت‌های قراردادیی به غیر از تعدیل قضائی قراردادها در لایحه جدید ایران برای پدیدآورندگان آثار در نظر گرفته شده، اما برپایه ضوابط آن لایحه خبرگزاری‌ها دارای حقوق مرتبط نخواهند بود و این امری است که می‌تواند مورد بحث و گفتگو باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Supportive Measures in Favor of Content Producers in the European Directive on Copyright in the Digital Single Market and the Approach of the New Iranian Copyright Bill to these Measures

نویسندگان [English]

  • Saeed Habiba 1
  • Meysam Rezaei 2
1 Private and Islamic Law Department, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
2 Department of Private law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

The new European Directive on Copyright in the Digital Single Market, approved in 2019, is designed on the one hand to provide more legal support in favor of content producers and on the other hand to offer new opportunities for consumers to access copyright-protected content. In that directive three main supportive measures can be recognized: out-of-commerce works, judicial contract adjustment mechanism and protection of press publication concerning digital uses. Through comparative study, it can be deduced that out-of-commerce works and certain contractual support, except judicial adjustment mechanism, can be provided via new Iranian Copyright Bill. However, the protection of press publication, through related rights, is not offered in the latter Bill. That is an issue which can be discussed in drafting the final version of the new Iranian Copyright Bill. . Through comparative study, it can be deduced that out-of-commerce works and certain contractual support, except judicial adjustment mechanism, can be provided via new Iranian Copyright Bill. However, the protection of press publication, through related rights, is not offered in the latter Bill. That is an issue which can be discussed in drafting the final version of the new Iranian Copyright Bill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copyrights
  • Out-of-commerce works
  • Contractual support
  • judicial adjustment mechanism
  • Press related rights