نویسنده = مهدی نیازآبادی
تأثیر نظریه منطقة الفراغ بر کلیات حقوق قراردادها با نگاهی خاص به قراردادهای اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.22034/jlr.2020.184575.1518

دکتر سیدمصطفی محقق داماد؛ مهدی نیازآبادی؛ بهاره عرب


منطق حاکم بر تعارض قوانین در داوری‌های تجاری بین المللی و تنافی ادله در اصول فقه

دوره 24، شماره 93، اردیبهشت 1400، صفحه 11-34

10.52547/jlr.24.93.11

دکتر سیدمصطفی محقق داماد؛ مهدی نیازآبادی


تحلیل وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا ذیل معاذیر موجه عدم اجرای تعهدات قراردادی

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 459-487

10.22034/jlr.2020.185064.1636

مهدی نیازآبادی؛ نرگس انصاری