کلیدواژه‌ها = حقوق بین‌الملل
نسبت حق تعیین سرنوشت و دموکراسی از منظر حقوق بین الملل

دوره 23، شماره 89، خرداد 1399، صفحه 217-242

10.52547/lawresearch.23.89.217

غلامعلی قاسمی؛ امینه مویدیان


حق بر حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی

دوره 19، شماره 75، خرداد 1395، صفحه 39-64

همایون حبیبی