کلیدواژه‌ها = کرونا
آیا قراردادها کرونا می گیرند؟: بررسی معافیت از مسئولیت قراردادهای بین المللی در عصر کرونا از منظر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 – وین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.29252/jlr.2022.224222.2022

حسین کاویار؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی


مدل اضطراری دادرسی مدنی در روزگار کرونا

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 31-52

10.29252/jlr.2022.226831.2169

حسن محسنی


کرونا و تأثیر آن بر وضعیت زندان‌ها و زندانیان

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 381-398

10.29252/jlr.2022.226951.2197

مهدی صبوری پور؛ نازنین جاجی زاده


آثار شیوع بیماری ناشی از کووید 19 بر مقررات حقوق خانواده

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 507-526

10.29252/jlr.2022.226928.2204

خدیجه مظفری سیبنی


مسوولیت دولت در جبران خسارت قربانیان کرونا

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 143-161

10.22034/jlr.2020.185074.1640

نسرین مهرا