موضوعات = حقوق مالکیت فکری
مسئولیت ناشی از مساعدت در نقض به مثابه یکی از انواع مسئولیت غیرمستقیم در نقض کپی‌رایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.52547/jlr.2022.225868.2101

احسان جعفرخانی؛ گودرز افتخار جهرمی


جستاری بر نظام حمایتی مناسب از آشپزی و دستورپخت غذا در حقوق مالکیت فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.233155.2592

عمید محمدی


معیار نقض در علائم تجاری مرکب:تحلیل و نقد رویه ی قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.48308/jlr.2024.234369.2652

حسن لجم اورک؛ احمد همتی؛ عادل ترازو زر


رژیم حقوقی قراردادهای رایانش ابری

دوره 25، شماره 98، مرداد 1401، صفحه 219-244

10.29252/jlr.2022.225289.2074

باقر انصاری؛ محمد مهدی کاتب دامغانی


آثار کووید 19 بر حقوق مالکیت فکری

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 261-290

10.29252/jlr.2022.226838.2176

ستار زرکلام


آثار حقوقی الحاق ایران به موافقتنامه تریپس

دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 241-264

10.29252/lawresearch.22.86.241

توکل حبیب زاده؛ معصومه صد خسروی