مفهوم و دامنه شمول عیوب مخفی کشتی در مقررات بین المللی حمل و نقل دریایی کالا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

10.22034/jlr.2019.184065.1394

چکیده

مفهوم عیب پنهان در حقوق حمل و نقل بین المللی کالا ،همواره مورد توجه بوده است لکن تشخیص خسارت ناشی از عیب مخفی به سادگی امکان پذیر نیست و در عمل با مواردی روبرو می شویم که رسیدگی به این موضوع را با مشکل مواجه می‌نماید. مقاله حاضر با تکیه رویه ی قضایی درپی ارائه ی تعریفی از مفهوم عیب پنهان، تمایز آن با مفاهیم مشابه و گستره ی دامنه ی شمول آن در تبیین مسئولیت متصدی حمل و نقل بین المللی کالا است. براساس یافته های این مقاله به نظر می رسد دامنه ی تعریف و کاربرد مفهوم عیب پنهان تقویت کننده‌ی رویکرد«معقولیت مسئولیت» متصدی حمل و نقل دریایی کالا در قبال دیگر مبانی مسئولیت است.نهایتاً اینکه امروزه با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی و پیچیده شدن تجهیزات مورد استفاده در کشتی‌ها، پی بردن به عیوب مخفی به مراتب مشکل‌تر شده است و به نظر می‌رسد با توجه به این پیچیدگی‌ها و عدم تخصص و توانایی صاحبان بار در جهت اثبات وجود این عیوب در زمان بروز خسارت به کالا، تنها می‌توان از طریق مؤسسات بیمه، که خسارت وارده ناشی از عیوب مخفی را تحت پوشش خود قرار می‌دهند، از صاحبان کالاها حمایت نمود چراکه این مؤسسات هم تخصص و هم توانایی اثبات این عیوب را دارا هستند و در محاکم می توانند بهتر از صاحبان بار در برابر مالکان کشتی ظاهر شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Concept and spectrum of Latent Defect of ship in Inter national Conventions of Goods marine transportation

نویسندگان [English]

  • Amir Sadegy neshat 1
  • Hadi mashhadi 2
1 University of tehran
2 Tehran university
چکیده [English]

The concept of latent defect has always been of special interest in the law of carriage of goods by sea but the detection of damages resulting from a latent defect is not an easy task and in practice there are several obstacles. The present paper by studying the judicial precedent tries to introduce a definition of latent defect, distinguishes this concept from similar concepts, and determine its scope of application within the field of carrier’s liabilities. The paper suggests that the definition and the scope of latent defect stands in favor of Reasonableness of Responsibilities of carrier’s liability compared to other bases of liability. The present paper by studying the judicial precedent tries to introduce a definition of latent defect, distinguishes this concept from similar concepts, and determine its scope of application within the field of carrier’s liabilities. The paper suggests that the definition and the scope of latent defect stands in favor of Reasonableness of Responsibilities of carrier’s liability compared to other bases of liability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Latent Defect
  • Damage
  • Precautionary Measures
  • Seaworthiness
  • Maritime Carrier