نویسنده = مرتضی نجابت خواه
تعداد مقالات: 4
1. وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

جواد تقی زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ الیاس کلکلی


2. اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران

دوره 20، شماره 77، تابستان 1396، صفحه 67-89

جواد تقی‌زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ کوثر آملی جلودار


4. مطالعه ی تطبیقی روش جبرانی نقض و ابطال در ایران و انگلستان

دوره 15، شماره 114، پاییز 1391

محمدحسین زارعی؛ مرتضی نجابت خواه