موضوعات = حقوق اسلامی
تعداد مقالات: 10
1. تأثیر نظریه منطقة الفراغ بر کلیات حقوق قراردادها با نگاهی خاص به قراردادهای اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.22034/jlr.2020.184575.1518

دکتر سیدمصطفی محقق داماد؛ مهدی نیازآبادی؛ بهاره عرب


2. نقدی بر نگره محرومیت فرزند طبیعی از تصدی امر قضاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22034/jlr.2020.184916.1602

علی محمدیان


3. بررسی ماهیت ارش عیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1400

10.29252/jlr.2021.132615.1174

سعید منصوری


4. رجوع از اقرار کیفری

دوره 24، شماره 94، تابستان 1400، صفحه 166-190

10.29252/jlr.2021.185333.1724

روح اله اکرمی


7. بازخوانی جایگاه وضعیت استناد ناپذیری اعمال حقوقی با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 11-34

10.22034/jlr.2018.130447.1163

علی ساعت چی؛ سید مصطفی محقق داماد؛ سعید حقانی


8. ارث خیار در فقه امامیه و حقوق ایران بارویکردی انتقادی به ماده 445

دوره 21، شماره 82، تابستان 1397، صفحه 31-60

10.22034/jlr.2018.113116.

محمد روشن؛ سید علی رضوی؛ سیدمحمد رضوی؛ سیدمحمدعلی موسوی فخر


9. ممنوعیت مطلق شکنجه: چشم‌اندازی اسلامی

دوره 21، شماره 81، بهار 1397، صفحه 163-190

10.22034/jlr.2018.113128.

رحیم نوبهار؛ سیدحسین علیزاده طباطبایی؛ سید محمد رضا آیتی