مبانی و چالش‌های پذیرش مدیران مستقل در راهبری شرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

10.29252/jlr.2021.185176.1676

چکیده

امروزه مدیران مستقل به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای راهبری شرکتی خوب از مرحلۀ آموزه گذر کرده و به مفهومی غالب در حقوق شرکت‌ها تبدیل شده‌‌اند. این مدیران قابلیت آن را دارند که با هر نظام حقوقی سازگاری یابند و در عین حال از آن مقدار انعطاف‌پذیری و جامعیت برخوردارند که بتوانند پذیرای دغدغه‌ها و ارزش‌های حقوقی جوامع گوناگون باشند. مدیران مستقل، به لحاظ روابط تجاری و خانوادگی، از شرکت، مدیریت و سهام‌دار کنترل‌کنندۀ آن استقلال دارند؛ به گونه‌ای که ضمن تهی شدن حداکثری از تعارض منافع در تصمیمات خود عادلانه‌تر و در نظارت خویش بی‌طرفانه‌تر عمل می‌نماید. با توجه به اینکه نهاد موصوف از طریق دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار ( 1397) و لایحه حمایت از سهام‌داران خُرد (1398) در حال رسوخ به حقوق شرکت‌های ایران است، تبیین مبانی پذیرش و به‌ویژه چالش‌های پیش‌روی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی به این نتیجه رسیده است که نظریۀ نمایندگی، اصل پیشگیری و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران از جمله مبانی اصلی و تفکر گروهی، احراز استقلال و نظام انتخابات از مهم‌ترین چالش‌های پذیرش مدیران مستقل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Basics and Challenges of Accepting Independent Directors in Corporate Governance

نویسندگان [English]

  • mohammad reza PASBAN 1
  • rasoul farhani 2
1 Associate Professor of Law, Allameh Tabataba’i University
2 Ph.D. Candidate of Private Law, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Nowadays, independent directors as one of the most important institutions of good corporate governance have progressed from the doctrinal stage into a dominant concept in corporate law. These directors are capable of becoming compatible with any legal system and at the same time have the amount of flexibility and comprehensiveness to be able to accommodate the legal concerns and values of different societies. Independent directors are independent of the company, management, and controlling shareholder in terms of business and family relationships; In such a way that while emptying the maximum of conflicts of interest, it acts more justly in their decisions and more impartially in their monitoring. Considering that this institution is entering the Iranian Companies Law through the Corporate Governance Instruction of the Stock Exchange and Securities Organization and the Bill for Protection of Small Shareholders, explaining the basics of admission and especially its advancing challenges is important. Therefore, the present study with the analytical-descriptive method has concluded that the agency theory, the principle of prevention, and gaining the trust of investors, including the main basics and groupthink, achieving independence, and the elections system are the most important challenges in accepting independent directors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • independence
  • shareholders
  • independent directors
  • monitoring