ابلاغ و تاریخ اقدام قضایی الکترونیک؛ چالش ها و ایده ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.عضو هیأت علمی (استادیار) گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

چکیده

ابلاغ و تاریخ موثر اقدام قضایی الکترونیک از جمله موضوعات مهم است. در ابلاغ الکترونیکی مقررات مربوط در برخی جهات با قوانین ناهماهنگ است. ماهیت این ابلاغ ابهام دارد؛ مستفاد از آیین‌نامه، استماع اظهار بی‌اطلاعی از مفاد ابلاغ الکترونیکی منوط به اثبات است، پذیرش عذر عدم اطلاع اطلاق دارد، با سکوت مقررات موجود در فرض تفاوت تاریخ، اصولاً تاریخ وصول ابلاغنامه در سامانه که تاریخ مقدم است، باید تاریخ ابلاغ محسوب شود مگر اینکه مخاطب عدم دسترسی به سامانه را ثابت نماید که در این حالت باید تاریخ ورود به سامانه کاربری، ابلاغ مؤثر محسوب گردد. در موارد متعددی اقدام قضایی محدود به مهلت (قانونی یا قضایی) و یا مرور زمان است. علاوه بر امکان اقدام در خارج از ساعات اداری، چنانچه به دلایل غیرمنتسب به ذینفع امکان اقدام در مهلت سلب گردد، مطابق مقررات موجود حق وی ضایع می‌گردد. امری که رویکرد غیرعادلانه داشته و منافی حقوق شهروندان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Electronic Communication and date of electronic judicial measure; Challenges and ideas

نویسنده [English]

  • Mohammad Shokri
.Faculty member (Assistant Professor) Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract

Communication and effective date of electronic judicial measure are among the important issues. In electronic communication, the relevant regulations are in some ways inconsistent with the rules.The nature of this communication is ambiguous; Beneficiary of the regulations, hearing the statement of ignorance of the provisions of electronic communication is subject to proof, accepting the excuse of not being informed applies, With the silence of the existing regulations, assuming the difference in date, in principle, the date of receipt of the communication in the system, which is the first date, should be considered the date of communication, unless the addressee proves lack of access to the system. In many cases, judicial action is limited to a deadline (legal or judicial) or the passage of time. In addition to the possibility of acting outside office hours, if the beneficiary is denied the opportunity to act within the deadline due to reasons not appropriate to the beneficiary, his right will be lost in accordance with the existing regulations. This is an unfair approach and contrary to the rights of citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic communication
  • electronic judicial measure
  • date of communication