مسئولیت ناشی از مساعدت در نقض به مثابه یکی از انواع مسئولیت غیرمستقیم در نقض کپی‌رایت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی

10.52547/jlr.2022.225868.2101

چکیده

با توجه به آنکه فناوری‌های متعدد به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نقض کپی‌رایت را در سطحی وسیع ممکن می‌سازند، به این معنا که خود آنها به طور مستقیم مبادرت به نقض کپی‌رایت نمی‌کنند اما نقض کپی‌رایت برای ناقضان مستقیم را در سطحس وسیع تسهیل می‌سازند، نظام‌های حقوقی دنیا به این سمت پیش رفته‌اند که انواعی از مسئولیت غیرمستقیم را در کنار مسئولیت مستقیم ناشی از نقض کپی‌رایت مورد شناسایی قرار دهند. نظام حقوقی آمریکا که سردمدار اصلی در این زمینه می‌باشد، مسئولیت ناشی از مساعدت در نقض را تحت شرایطی خاص پیش‌بینی کرده است که استفاده از ارکان آن در کنار پذیرش ضرورت شناسایی مسئولیت غیرمستقیم در نقض کپی‌رایت، می‌تواند برای سایر نظام‌های حقوقی امری بسیار راهگشا باشد. در نظام حقوقی ایران با توجه به آنکه منع شرعی یا قانونی در پذیرش مسئولیت غیرمستقیم در نقض کپی‌رایت وجود ندارد، می‌توان با استفاده از مبانی موجود، ارکان پیش‌بینی شده در مسئولیت ناشی از مساعدت در نقض را برای تعیین دامنه‌ی مسئولیت غیرمستقیم در نقض کپی‌رایت مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Contributory Infringement as an Indirect liability in Copyright Law

نویسندگان [English]

 • Ehsan Jafarkhani 1
 • Goodarz Eftekhar Jahromi 2
1 Phd student at oil & gas Law in SBU
2 Professor of Law Faculty
چکیده [English]

Given that numerous technologies are designed to enable copyright infringement on a large scale, In the sense that they themselves do not directly infringe copyright but facilitate copyright infringement for direct infringers, the legal systems have identified some types of indirect liability in addition to direct liability for copyright infringement. The US legal system, which is at the forefront of this, has envisioned three kind of indirect liability in copyright law which are: Vicarious Liability, Contributory Infringement and Inducement Infringement. In this article contributory infringement and it`s definition and it`s elements are considered. The study of Contributory infringement based on judicial cases of US in copyright law, along with the acceptance of the need to identify indirect liability in copyright infringement, can be very instructive for other jurisdictions. In Iran, since there is no legal prohibition on accepting indirect liability in copyright infringement, based on existing principles, the envisaged elements of contributory infringement can be used to determine the scope of indirect liability in copyright law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Copyright"
 • ,"
 • Indirect Liability"
 • , "
 • Contributory Infringement"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 17 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 05 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 15 شهریور 1401