جایگاه قدرت عمومی در مهار ورشکستگی صندوق‏های بازنشستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، پردیس بین المللی ارس، دانشگاه تهران، ایران

2 گروه حقوق عمومی، پردیس بین المللی ارس، دانشگاه تهران، ایران

3 گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، پردیس بین المللی ارس، دانشگاه تهران، ایران

10.52547/jlr.2022.228580.2315

چکیده

موضوع پیری جمعیت در ایران، معضلی است که به حتم باید در خصوص آن تمهیداتی اندیشیده شود. این معضل در شاکله این حقیقت است که کشور باید از یک جمعیت بازنشسته متورم حمایت کند. بنابراین مسئله بازنشستگی و تأمین آتیه کارمندان دولت به موجب صندوق‏های بازنشستگی رشد و توسعه بسیاری داشته و قوانین و مقررات مختلفی در خصوص آن به تصویب رسیده که همین امر موجب کثرت گرایی عملکردی شده است. با این حال الگوهای مالی اشتباه به ویژه از سوی دولت مثل بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی برایندی جز تورم نداشته است. این در حالی است که یافته این پژوهش نشان می‌دهد هر چه جنبه نظارتی دولت به عنوان قدرت عمومی و حاکمیتی در مواجهه با صندوق‏های بازنشستگی به عنوان نهادی عمومی و مستقل برجسته‏تر باشد به مراتب کارایی این صندوق‏ها می‏تواند بیشتر از تخیصی صرف منابع مالی محسوب گردد. با این حال عاملیت دولت در ارائه ردیف‏های مالی صندوق‏های بازنشستگی از بودجه عمومی موجب شده بر مدیریت آن تسلط و چیرگی داشته باشد. پس سعی شده چالش ورشکستگی این صندوق‏ها با شیوه‌ای غیرحرفه‌ای و علمی با پر نمودن کسری بودجه آن به صورت مقطعی رفع گردد. این در حالی است که دولت بجای اینکه در این صندوق‏ها صندلی و پست مدیریت بجوید باید تلاش کند به عنوان یک ناظر بهترین عملکرد ( مدیر، نوع مدیریت و برترین روش‏های بنگاه داری اقتصادی) را در این صندوق‏ها به واسطه اهمیت فزاینده‏ای که دارند، اجرا نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The position of public power in preventing the bankruptcy of pension funds

نویسندگان [English]

  • Hassan Safadoost 1
  • vali rostami 2
  • Ebrahim Mousazadeh 3
1 PhD student, Department of Public Law, Ares International Campus, Tehran University, Iran
2 Department of Public Law, Ares International Campus, Tehran University, Iran
3 Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, Ares International Campus, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The issue of population aging in Iran is a problem that definitely needs to be thought thoroughly. This dilemma stems from the fact that the country has to support a bloated retirement population. Therefore, the issue of retirement and securing the future of government employees through pension funds has grown and developed a lot, and various laws and regulations have been passed regarding it, which has caused functional pluralism. However, wrong financial models, especially from the government, such as budgeting and allocation of financial resources, have caused nothing but inflation. Meanwhile, the findings of this research show that the more prominent the supervisory aspect of the government as a public and sovereign power in facing pension funds as a public and independent institution, the more efficient these funds can be. It should be considered more than just allocation of financial resources. However, the government's agency in providing the financial lines of pension funds from the public budget has caused it to dominate and dominate its management. So, the challenge of bankruptcy of these funds has been tried to be solved in an unprofessional and scientific way by filling its budget deficit in a phased manner. This is despite the fact that instead of looking for seats and management positions in these funds, the government should try as an observer to find the best performance (manager, type of management and the best methods of economic entrepreneurship) in these funds due to their importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public power
  • retirement
  • pension fund
  • Bankruptcy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401
  • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 04 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1401