سوءاستفاده از حقوق قراردادی در مرحله‌ی اجرای قرارداد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استاد، گروه آموزشی حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکتری حقوق عمومی، قاضی دیوان عدالت اداری

10.52547/jlr.2022.220984.1863

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی سوءاستفاده از حقوق قراردادی در مرحله‌ی اجرای قرارداد به رشته تحریر درآمده است. اجرای حقوق ناشی از قرارداد باید به شکل متعارف آن انجام پذیرد و خروج از شکل متعارف اجرای حق قراردادی تقصیر محسوب می‌شود و منجر به سوءاستفاده از حق قراردادی می‌گردد. هرچقدر سعی و کوشش شود تا جلوی سوءاستفاده از حق قراردادی گرفته شود و راهکارها و تدابیر قانونی و ضمانت اجراهای قوی و سنگین ارائه شود، باز وقوع سوءاستفاده از حقوق قراردادی امری اجتناب ناپذیر است، زیرا این امر بسته به نگرش صاحب حق و ذی‌حق در مورد استفاده از حق خویش دارد اگر او بخواهد از حق ایجاد شده از قرارداد منعقده با دیگران سوءاستفاده نماید و از محدوده‌ی حق تجاوز کند، بدون شک سوءاستفاده از حق قراردادی به وقوع خواهد پیوست و گریزی از آن نخواهد بود. قراردادهایی از جمله )قراردادهای متضمن شروط تحمیلی( )قراردادهای متضمن وجه التزام) (قراردادهای متاًثر از تغییر اوضاع واحوال) قراردادهای الحاقی) و (قراردادهای مصرف) که درحقوق خصوصی به صورت بالقوه قابلیت سوءاستفاده دارند. وجود ضمانت اجرای نظیر «تعدیل قرارداد» «فسخ قرارداد» «جبران خسارت» و «بطلان قرارداد» در قرارداد و قوانین، عامل اساسی در پیشگیری از وقوع سوءاستفاده از حقوق قراردادی در مرحله اجرای قراداد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Abuse of contractual rights during the contract implementation phase

نویسندگان [English]

  • ramin sharifi mahalleh 1
  • abbas karimi 2
  • zeinolabedin taghavi 3
1 PhD Student in Private Law, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Professor, Department of Private and Islamic Law, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Doctor of Public Law, Judge of the Court of Administrative Justice
چکیده [English]

This research has been written with the aim of investigating the abuse of contract law in the contract implementation stage. The enforcement of the rights arising from the contract must be done in its normal form, and deviating from the normal form of exercising the contractual right is considered a fault and leads to the abuse of the contractual right. No matter how much effort is made to prevent the abuse of the contractual right and to provide legal solutions and measures to guarantee strong and heavy performances, the recurrence of the abuse of the contractual right is inevitable, because it depends on the attitude of the rightful owner. He has the right to exercise his right. If he wants to abuse the right created by the contract concluded with others and exceed the scope of the right, the abuse of the contractual right will undoubtedly occur and there will be no escape from it. Contracts such as (Contracts with Imposition Conditions () Contracts with Obligation) (Contracts Affected by Changing Conditions) (Supplementary Contracts) and (Consumer Contracts) that are potentially abusive in private law. The existence of performance guarantees such as "modification of the contract", "termination of the contract", "compensation" and "invalidation of the contract" in the contract and laws is a key factor in preventing the abuse of contractual rights during the contract implementation phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contract law
  • abuse of right
  • contracts prone to abuse
  • performance guarantee

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401
  • تاریخ دریافت: 15 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 04 آذر 1401
  • تاریخ پذیرش: 20 آذر 1401