مسئولیت انتظامی وکلا و اصول رسیدگی به آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

10.52547/jlr.2023.228531.2298

چکیده

نظارت انتظامی بر کارکرد وکلا، همانند سایر صنوف، به اعضای خود کانون وکلا واگذار گردیده که به نوعی، تحقق خود تنظیمی محسوب می‌شود. نظارت مذکور تضمین‌کننده حقوق شهروندان (موکلان) و مصالح عام دولتی و اجتماعی و از سوی دیگر کارآمدی کانون‌های وکلا در مقام دفاع از حقوق اعضای خود و به ویژه به عنوان یک نهاد مدنی و در مقام تحقق نظارت دموکراتیک بر دولت است. با این حال پرسش اساسی در این نوشتار آن است که ساز و کار موجود قانونی در حوزه مسئولیت و تخلفات انتظامی وکلا تا چه حد قابل اعتماد و در مقابل، دارای چه آسیب‌های احتمالی است. با محور قرار دادن اصول دادرسی منصفانه، ملاحظه می‌شود قانونمندی محکمه، قانونمندی آیین دادرسی، قانونمندی تخلفات و مجازات‌های انتظامی تا حدود زیادی در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و مقررات بعدی مورد توجه قرار گرفته است اما مبنای آیین‌نامه‌ای جرایم و مجازات‌ها تاکنون چالش‌هایی را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Lawyers' disciplinary responsibility and the principles of its procedure

نویسنده [English]

  • mojtaba vaezi
هیئت علمی دانشگاه شیراز
چکیده [English]

Disciplinary supervision of the function of lawyers, like other professions, has been entrusted to the members of the Bar association, which in a way is considered to be the realization of self-regulation. The aforementioned supervision guarantees the rights of citizens (clients), public and social public interests, and on the other hand, the efficiency of Bar associations in the position of defending the rights of its members and especially as a civil institution and in the position of realizing democratic supervision over the government. However, the basic question in this article is: how reliable is the existing legal process in the area of responsibility and disciplinary infraction of lawyers, and on the other hand, what possible problems does it have?

By focusing on the principles of fair trial, it can be seen that the legality of the court, the legality of the procedure, the legality of infractions and disciplinary punishments have been considered to a large extent in the legal bill on the independence of the Bar Association and subsequent regulations, but the basis of the regulations crimes and punishments have caused challenges so far.

کلیدواژه‌ها [English]

  • disciplinary infraction
  • disciplinary liability
  • Bar of association
  • professional system
  • Attorney law