چالش های هنجاری حقوق محیط زیست ایران در حوزه استخراج معدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استادیار واحد علوم و تحقیقات آزاد اسلامی تهران

10.52547/jlr.2023.230420.2437

چکیده

کاستی‌های نظام حقوقی در شناسایی تهدیدها و مقابله حقوقی شایسته با تهدیدات زیست‌محیطی ناشی ‌از استخراج معادن و صیانت از منابع معدنی بدون شناسائی دقیق انواع و اقسام این تهدید‌ها امکان‌پذیر نیست بدین سبب مطالعات زمین‌شناختی تهدیدات زیست‌محیطی ناشی از استخراج معادن مقدمه‌ای ضروری جهت مقابله حقوقی با این تهدیدها از طریق وضع قوانین و مقررات متناسب و طراحی نظام حقوقی شایسته برای مقابله با آنهاست. در این مقاله سعی ‌شده‌است تا با استفاده از روش توصیفی بصورت مکانیکی با استمداد از چارت مهندسی معدن ابتدا تهدیدات زیست‌محیطی ناشی از استخراج معادن مورد شناسایی قرار گرفته و سپس با استفاده از روش تحلیلی خلاءها و چالش‌های نظام حقوقی کشور در مقابله با این تهدید‌ها مورد شناسایی و ارزیابی قرار‌گیرد. پرسش این است که کاستی‌های قوانین و مقررات زیست‌محیطی در بخش استخراج ‌معادن کدامند و راهکار ترمیم کاستی‌های موجود در نظام حقوقی ایران چیست؟

می‌بایست گفت تهدیدات زیست‌محیطی ناشی از استخراج معادن در نظام حقوقی ایران به شکل کلی، بخشی‌نگر و ناقص مورد شناسایی قرارگرفته‌است. عدم اشاره به جزئیات و تفکیک تهدیدها برحسب نوع معدن و مشکلات عملی موجود در این زمینه از چالش‌های خاص این حوزه می‌باشد که این واقعیت‌ها، مقابله حقوقی مؤثر با این تهدیدها را نیز با مانعی جدی مواجه ‌نموده‌است. در مقاله حاضر به بررسی این چالش‌ها، خلاء‌ها و تهدیدها خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Normative challenges of Iran's environmental laws in the field of mine

نویسندگان [English]

  • Hossein Asteraki 1
  • صابر صابر 2
1 Islamic Azad University Tehran North Branch
2 assistane of law univer sity azad eslami
چکیده [English]

Abstract

Deficiencies of the legal system in identifying threats and legal response to the environmental threats caused by mine exploitation and protection of mineral resources cannot be achieved without identification of such special threats. For the same reason, the geological studies of the environmental threats caused by mine exploitation are an essential step for such a legal response by codifying appropriate rules and regulations and developing a proper legal system. This article is to, initially, identify mechanically with reference from mining engineering chart the environmental threats caused by mine exploitation and then to identify and evaluate legal gaps and challenges in Iranian legal system to deal with such threats, by using the analytical method.

What are the deficiencies of environmental regulations on mine exploitation in Iranian legal system and what is the strategy to tackle such deficiencies?

The environmental threats caused by mine exploitation is identified in a very general, partial and imperfect manner in Iranian legal system. Missing details and lack of classification of threats in terms of the mine and the practical problems in this area, are some definite challenges in this domain, which in turn have seriously impeded the effective legal response.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mine Exploitation, Environment, Pollution, Damage, Rules &
  • Regulations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401
  • تاریخ دریافت: 05 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 31 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 12 بهمن 1401