شناسایی مسئولیت مدنی برای نقض حق شهرت در حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران مرکز، تهران ، ایران

2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ، ایران

10.52547/jlr.2023.228475.2291

چکیده

سرمایه گذاران ، صاحبان صنایع ، کارخانه ها و شرکتهای خدماتی از نام، تصویر و صدای چهره های مشهور یا همان سلبریتی ها برای تبلبغ کالا و خدمات خود بهره می برند. چنین وضعیتی در استفاده از شهرت، می تواند درآمدهای هنگفتی برای صاحبان شهرت در پی داشته باشد. حق بر شهرتِ منبعث از صدا ، تصویر یا شخصیت حقی مشروع است که افراد برای کنترل استفاده تجاری از هویت خود دارا هستند و دارای دو بعد مثبت و منفی است. به نظر می رسد بعد منفی آن متوجه ویژگی های حریم خصوصی و حقوق مربوط به شخصیت است، در حالی که بعد مادی آن بیشتر جنبه های تجاری کاربرد آن را مدنظر قرار می دهد. در موارد متعددی بهره مندی از شهرت شخصیتهای مشهور بدون رضایت آنان برای اهداف اقتصادی و بازرگانی منجر به نارضایتی و طرح دعاوی حقوقی گردیده است. توسعه حمایتهای حقوقی و قانونی به حق شهرت در ذیل حقوق مالکیت فکری این قابلیت را داراست تا از حقوق صاحبان شهرت پشتیبانی کند. کشورهای پیرو حقوق کامن لا با استفاده ازاصول کلی ناظر بر مالکیت های فکری و تأسیسات نوین حقوقی، حق شهرت را مورد مورد حمایت قرار داده اند اما در نظام حقوقی ایران، به دلیل فقدان مقررات حداقلی ناظر به این حق، رویه قضایی موجود فاقد کفایت و کارآمدی لازم برای مواجه با نقض حق شهرت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of civil liability for violation of the right to reputation In Iranian and English law

نویسندگان [English]

 • masoud bayat 1
 • majid abbasabadi 2
1 Private Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Department of Private Law, Islamic Azad University, central Tehran Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Investors, industrial owners, factories and service companies use the name, image and voice of famous faces or celebrities to advertise their goods and services. Such a situation in the use of fame can lead to huge incomes for the owners of fame. The right to reputation emanating from voice, image or personality is a legitimate right that people have to control the commercial use of their identity and it has two positive and negative dimensions. Its negative dimension seems to focus on privacy features and personality rights, while its material dimension considers mostly the commercial aspects of its use. In many cases, benefiting from the fame of famous personalities without their consent for economic and commercial purposes has led to dissatisfaction and legal claims. The development of legal and legal protections for the right of fame under intellectual property rights has the ability to support the rights of the owners of fame. The countries following the common law have protected the right to fame by using the general principles governing intellectual property and modern legal institutions, but in Iran's legal system, due to the lack of minimum provisions regarding this right, the existing judicial procedure is insufficient and Efficiency is necessary to deal with the violation of the right to reputation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Right to image"
 • Right to commercial reputation"
 • Iranian law"
 • , "
 • UK law"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401
 • تاریخ دریافت: 05 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 03 اسفند 1402
 • تاریخ پذیرش: 19 بهمن 1401