تاثیر مهارت مذاکره بر هنر وکالت و اهمیت آموزش آن توسط کانون‌های وکلای دادگستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترا، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

10.52547/jlr.2023.229934.2416

چکیده

امروزه همه افراد به دنبال ارتقای سطح موفقیت حرفه‌ای هستند، اما تنها برخی از آن‌ها برای رسیدن به این هدف، علاوه بر تمرکز بر مباحث تخصصی، به ملزومات رفتاری و اخلاقی حرفه خود نیز توجه می‌کنند. مذاکره موفق به مثابه اصلی‌ترین هدف وکیل نیز نیازمند داشتن مهارت‌های جانبی بسیاری است. از جمله این مهارت‌ها می‌توان به آگاهی بر زبان بدن، فن سخنوری، شناخت تیپ‌های شخصیتی و البته آگاهی از علم مذاکره اشاره نمود. مذاکره یک علم است که آموزش آن برای امکان استفاده موثر از تخصص حقوقی و مهارت‌های عملی وکیل ضروری است. نکته حائز اهمیت آن است که اعتماد افراد جامعه به تخصص وکیل و واگذاری جان، مال و آبروی خویش به توانایی وی، بدین معنا است که تخصص و مهارت مذاکراتی وکیل به صورت ضمنی در قرارداد وکالت شرط می‌گردد و در واقع اعتبار پروانه وکالت دادگستری، اماره‌ای بر حصول این شرط می‌باشد. بنابراین آموزش علمی و تخصصی این مباحث، تاکید بر لزوم یادگیری عمقی و تداوم آن به منظور نهادینه شدن آن‌ها به صورت یک مهارت برای وکیل، نه تنها شرط لازم برای موفقیت حرفه‌ای است، بلکه از جمله تعهدات قراردادی و البته اخلاقی اوست. امری که بدون دخالت کانون‌های وکلا و ایجاد ساختار آموزشی منظم، علمی و ریشه‌ای برای کاراموزان و وکلا میسر نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of negotiation skill on the lawyer act and the importance of educating it by bar association

نویسنده [English]

  • shima vafadarnia
PH. D. in Private Law of University of Isfahan
چکیده [English]

Nowadays although most people pursue the improvement of their professional development, very few of them concentrate on the specialized issues as well as the behavioral and work ethic of their career. A successful negotiation, as a lawyer’s basic goal, needs several technical skills including, being cognizant of body language, speech-making, types of character, and the knowledge of negotiation. learning Negotiation as a knowledge paves the way for a lawyer to employ his/her practical and juridical expertise efficiently. Another critical issue is the fact that members of society place their trust in lawyers’ expertise and capability in that they hand their assets, lives, and faces over to lawyers. This means that a lawyer’s negotiation skill is implicitly assumed as a prerequisite in the attorney contract. In fact, the credit of a lawyer’s certificate highly depends on the lawyer’s negotiation skills. Thus, the scientific and technical education of these subjects as well as the emphasis on the essentiality of profound and constant learning could lead to the internalization of the negotiation skill. Equipping lawyers with negotiation expertise is not only a prerequisite for their professional development but also a moral commitment to their contracts. Achieving this skill is not attainable without the help of bar associations and establishing disciplined educational procedures for trainees and lawyers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : the knowledge of negotiation
  • the art of advocacy
  • Identifying characters
  • Body language
  • Emotional intelligence