وکالت‌های تشریفاتی؛ ایرادات مطروحه در جهت استاندارد سازی وکالت‌های تسخیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ;کارشناسی ارشد جزا و جرمشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، تجف آباد، ایران.

2 استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

10.52547/jlr.2023.229894.2402

چکیده

حق برخورداری از وکیل به عنوان یکی از موارد اصول دادرسی عادلانه در جهت محقق ساختن عدالت کیفری، مورد تصریح قانونگذار قرارگرفته است. در بسیاری از موارد اشخاص به علت عدم توانایی در پرداخت حق‌الوکاله، از حق برخورداری از وکیل محروم می‌شوند. این امر علاوه بر ورود صدمه به اصول دادرسی عادلانه، قانونگذار را از دست‌یابی به عدالت کیفری که از اهداف اصلی حقوق جزا است، محروم می‌سازد. قانونگذار معاضدت‌های قضایی را به عنوان یک راه‌کار برای پوشش این معضل مورد تصریح قرارداده است. اما معاضدت‌های قضایی، نیازهای قانونگذار از تأسیس این نهاد را برآورده ننموده است. غیراستاندارد بودن وکالت‌های تسخیری به عنوان یکی از معاضدت‌های قضایی، منتج به عدم دست‌یابی قانونگذار به اهداف خود از تأسیس معاضدت‌های قضایی می‌گردد. در این پژوهش با شناسایی ایرادات قانونی مطروحه در خصوص وکالت‌های تسخیری به تحلیل و بررسی ایرادات وکالت‎های تسخیری که معاضدت‌های قضایی را از استانداردهای مد نظر خارج می‌سازد، می‌پردازیم. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این موضوع است که ایرادات موجود وکالت‌های تسخیری را به نهادی تشریفاتی، صرفاً جهت حضور وکیل در جلسه دادگاه و رسمیت یافتن جلسه رسیدگی تبدیل نموده است. از جمله راه‌کار‌های ارائه شده جهت استاندارد سازی وکالت‌های تسخیری، تأسیس سازمان وکیل مدافعان تسخیری است. تمام پرونده های تسخیری با جذب اختصاصی وکیل به این سازمان ارجاع می‌شود. همچنین این سازمان نیازمند به تشکیل صندوق حمایت از موکلان تسخیری می‌باشد، که با هدف انتخاب کارشناسانی جهت نظارت بر عملکرد وکلاء و قضات در روندِ دادرسی تا صدور حکم قطعی در پرونده‌های تسخیری، تشکیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Formal lawyer” Objections to the standardization of Public defenders

نویسندگان [English]

  • Morteza zeynalpour 1
  • Mohsen Shekarchi Zade 2
1 MA in Criminal Law and Criminology, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad , Iran.
2 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Getting a lawyer is one of the principles of a fair trial in order to achieve criminal justice that has been defined by the legislature. In many cases, the right ofgetting a lawyer is denied from defendants because of their inability to pay lawyer's fees. In addition to undeniable damage on the principles of fair trial, this act deprives the legislature achieving criminal justice which is one of the main goals of criminal law. The legislature has identified legal aid as a way to cover this dilemma. However, judicial assistance has not met the needs of the legislature in establishing this body. The non-standardization of public defenders as one of the judicial assistanc results the legislator not achieving its goals from establishing judicial assistance. In this study, by identifying the legal objections raised regarding the public defenders, we analyze and examine the objections of the public defendeers that exclude judicial assistance from the standard. The results of this study indicate that the problems in public defenders have been transformed into a formal lawyer, merely for the presence of a lawyer in the court session.. One of the proposed solutions for standardization of public defenders is establishment of public defenders organization. All public defenders cases are refered to this organization with the exclusive public defenders. This organization also needs to establish a institution for the protection of denfedant ‘s right. It needs to select experts to visit the performace of lawyers and judges in the trial process untill a final vote.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fair trial
  • criminal justice
  • judicial assistance
  • Public defenders