لزوم استقلال نهاد وکالت و راهکارهایی برای تعامل این نهاد با قوه قضائیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده الهیات و معارف اسلامی،دانشگاه مازندران،بابلسر،ایران

2 حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،ایران

10.52547/jlr.2023.229856.2394

چکیده

پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر کنونی، حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا به یک ضرورت تبدیل کرده است. حضور وکیل مزایای فراوانی را به همراه دارد، از جمله شفّافیّت دادرسی و اجتناب از اشتباه. یک وکیل در کنار مهارتهایی که برای دفاع از موکّل نیاز دارد، باید از استقلال و امنیّت برخوردار باشد؛ لذا ضرورت دارد استقلال نهاد وکالت مورد تأکید قرار گیرد و در طرحی که سالها در فرایند تصویب قرار دارد ولی تاکنون به نتیجه نرسیده است به عنوان یک نهاد خودگردان، مستقل و در عین حال تحت نظارت قانون، به ارائة خدمت بپردازد. کما اینکه تأمین امنیت وکیل چه در مرحلۀ دفاع و چه پس از آن، از جمله راهکارهایی است که تعامل نهاد وکالت با قوۀ قضائیه را رقم می‌زند. باید بخاطر داشت که توسعه روابط اقتصادی بین دول عامل تأثیرگذار دیگری است که ضرورت بسترسازی برای تصویب قوانین پاسخگو و توسعه قضایی در ساختار نظامهای اقتصادی مذکور را بیش‌ازپیش عیان نموده است. برایند چنین شرایطی پذیرش یک نهاد وکالت مستقل و حفظ امنیت دفاع و تضمین امنیت دفاع است که به نهاد وکالت اجازه داده می‌شود موازی با تحرّک مثبت تقنینی- قضایی در نهادینه کردن جلوه‌های عدالت قضایی نیز نقش‌آفرینی کند. پذیرش استقلال نهاد وکالت به عنوان ثمرة قهری وجود یک نهاد مدنی و قبول اثربخشی آن در نظم سلامت قضایی می‌تواند تأثیرات مثبتی در نظم و سلامت قضایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The need for the independence of the legal profession and solutions for the interaction of this institution with the judiciary

نویسندگان [English]

  • Hosein Shokreian Amiri 1
  • Farshad Khazaee 2
1 Islamic Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Mazandaran University, Babolsar, Iran
2 Private Law, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
چکیده [English]

The increasing complexity of social relations and human rights in the current era has made the presence of a lawyer a necessity to create a balance in the judiciary. The presence of a lawyer brings many advantages, including the transparency of proceedings and avoiding mistakes. In addition to the skills he needs to defend the client, a lawyer must have independence and security; Therefore, it is necessary to emphasize the independence of the lawyer's institution and to provide services as a self-governing institution, independent and at the same time under the supervision of the law, in a plan that has been in the process of approval for years but has not yet reached its conclusion. Moreover, ensuring the security of the lawyer, whether during the defense phase or after, is one of the solutions that determine the interaction of the legal profession with the judiciary. It should be remembered that the development of economic relations between countries is another influential factor that has revealed the necessity of creating a platform for the adoption of responsive laws and judicial development in the structure of the mentioned economic systems. For such conditions, it is necessary to accept an independent advocacy institution and maintain the security of the defense and guarantee the security of the defense. Accepting the independence of the lawyer institution as a forced result of the existence of a civil institution and accepting its effectiveness in the judicial health system can have positive effects on the judicial health and order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Independence of the legal profession
  • interaction
  • judiciary