الگوی مطلوب رسیدگی در دیوان عدالت اداری از منظر اصول دادرسی اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیارگروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

10.52547/jlr.2023.227964.2253

چکیده

امروزه در آیین دادرسی اداری کشورهای پیشرفته ، لزوم تحقق و تجلی اصول مختص دادرسی اداری که آن را از دادرسی مدنی و کیفری متمایز می کند امری روشن و بدیهی است.از این رو ، شعب دیوان عدالت اداری نیز نیازمند بهره گیری از اصول دادرسی اداری می باشند تا در چارچوب این اصول بهترین وجه ممکن موجبات حل و فصل اختلافات و دعاوی اداری را فراهم سازند.پژوهش حاضر از روش توصیفی تحلیلی، در پی ارایه مهمترین اصول ناظر بر دادرسی اداری می باشد، تا در پرتو این اصول ، ضمن آسیب شناسی آیین دادرسی حاکم بر شعب دیوان عدالت اداری پیشنهاداتی در جهت اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری و طرح اصلاحی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ارایه دهد. پرسشی که به ذهن متبادر می گردد این است که در مسیر تحقق الگوی مطلوب رسیدگی اداری در شعب دیوان عدالت اداری، چه چالش ها و موانعی وجود دارد؟ در پاسخ به نظر می رسد فقدان آیین دادرسی اداری مستقل و متمایز از دیگر انواع دادرسی و فقدان اصول دادرسی منصفانه و همچنین کاستیهایی همچون کتبی بودن محض دادرسی در دیوان عدالت اداری و فعال و همیار نبودن دادرس اداری از مهمترین چالش های دادرسی در شعب دیوان عدالت اداری به شمار می آیند. این مقاله با مداقه در پاره ای از اصول مرتبط با دادرسی اداری نشان می دهد برخی از اصول دادرسی اداری در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح اصلاحی این قانون به خوبی مورد لحاظ قرار نگرفته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The ideal model of proceedings in the Court of Administrative Justice from the point of view of the principles of administrative proceedings

نویسندگان [English]

  • Amirali Zeinaliaghdam 1
  • Mehdi Hodavand 2
1 PhD student in public law from college of law and political sciences Allameh Tabatabai university
2 Assistant Professor of the Department of Public Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Today in the administrative procedure act of developed countries, the realization and implementation of the principles of administrative procedure, which differentiates it from civil and criminal procedure is a necessary thing and therefore the administrative justice court branches also need to use the principles of administrative proceedings in order to provide the best way to solve disputes and administrative complaints within the framework of these principles. This research using the descriptive-analytical method, seeks to describe some of the most important principles related to administrative proceedings, in order to present suggestions for the amendment of the administrative proceedings law, in addition to the pathology of the procedure used by the administrative justice court branches. Here the question arises, what challenges and obstacles are we facing in the way of realizing the ideal model of administrative proceedings in the administrative justice court branches? It seems that the lack of administrative procedure act, independent and distinct from other types of proceedings as well as the lack of principles of fair proceedings and the existence of defects such as the completely non-verbal approach of procedure in the administrative justice court and the functional weakness of administrative judges, etc., are some of the most important challenges of procedure. They are in administrative justice court branches. This article about the principles related to administrative procedure shows that some of these principles have not been well considered in the administrative procedure act and the amendment plan of this law

کلیدواژه‌ها [English]

  • administrative justice court
  • principles of administrative procedure
  • administrative procedure act

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401
  • تاریخ دریافت: 20 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 26 دی 1401
  • تاریخ پذیرش: 20 اسفند 1401