چالش‌های امنیت و آزادی در دانشگاه‌های‌ ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهرکرد

10.52547/jlr.2023.224346.2029

چکیده

دانشگاه‌، نمادی از نوگرایی در حوزه‌ی آموزش رسمی و متکی به سطوحی از استقلال است که در حوزه‌های تملک اموال و دارایی، تعقیب درون سازمانی کارکنان و دانشجویان، خود را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، ضابطان قضایی نیز برای تامین امنیت عمومی در قالب کشف جرم یا حفظ صحنه آن، تعقیب متهمان یا مجرمان و یا در اجرای قوانینی مانند راهنمایی و رانندگی، ناگزیرند به محیط دانشگاه یا موسسات تابعه آن، مانند خوابگاه‌ها و کتابخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و... همانند سایر اماکن در خارج از دانشگاه، وارد شوند.

پرسش اصلی، آن است که آیا استقلال دانشگاه و لزوم تضمین آزادی آن، نحوه تامین امنیت عمومی را تغییر می‌دهد و از این رو، گستره اختیارات ضابطان، محدود یا مشروط می‌شود یا آن که اختیارات آنان در فضای دانشگاه‌، مطلق است؟ آیا برای ورود ضابطان برای انجام وظایف معمول یا تعقیب مخالفان، ضوابط متفاوتی وجود دارد؟ پژوهش پیش رو، از طریق مطالعه کتابخانه‌ای با روش توصیفی و تحلیلی و مطالعه‌ای بیناگرایشی حقوق کیفری و عمومی با بیان تحولات تاریخی این بحث، راهبرد‌های مجلس شورای اسلامی و دولت در این باره و چالش‌های میان امنیت و آزادی در دانشگا‌ه‌ها را مطرح و مورد ارزیابی، قرار داده است. در مجموع، عدم تصریح به امتیازات دانشگاه در برابر امنیت در متون قانونی به مطلق‌انگاری دایره اختیارات ضابطان نسبت به دانشگاه و اصالت قدرت در برابر امنیت دانشگاه و کارکردهای آن انجامیده است. یافته‌های پژوهش، پاسخی به جدال‌های بی-پایان امنیت و آزادی دانشگاه‌ها در چند دهه‌ گذشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Challenges of Security and Freedom in Iranian Campuses

نویسنده [English]

  • Javad Mahmoudi
Shahrekord University
چکیده [English]

The university is a symbol of moderizing in the field of formal education and relies on levels of independence, which manifests itself in the areas of property acquisition, intra-organizational pursuit of staff and students. On the other hand, judicial officers have to go to the university or its affiliated institutions, to ensure public safety in the form of detecting or preserving a crime, prosecuting defendants or criminals, or enforcing laws such as traffic.

The main question is whether the independence of the university and the need to guarantee its freedom change the way public security is ensured, and therefore the scope of authority of officers is limited or conditional, or whether their authority in the university camuses Is it absolute? Are there different criteria for entering the officers to perform the usual duties or to pursue the opponents? The present study, through a library study, with a descriptive and analytical method and an insightful study of criminal and public law, stating the historical developments of this debate, the strategies of the Islamic Assembly and the government in this regard and how to establish a balance between security and It has proposed and evaluated freedom in universities. In sum, the lack of specification of the university's privileges over security in the legal texts has led to the absolute presumption of the authority of the officers over the university and the originality of power over the security of the university and its functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Freedom
  • Campuses
  • Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 08 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 28 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 02 خرداد 1402