امکان‌سنجی احراز مسئولیت ناشی از آسیب‌های فرانسلی با مروری بر پرونده کاتانگا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی

10.52547/jlr.2023.184542.1511

چکیده

جنایات کاتانگا و هم‌دستانش در بوگورو سبب شد تا 297 نفر جان خود را از دست داده یا به نوعی قربانی این جنایات شوند. پس از مفتوح شدن پرونده در دیوان کیفری‌ بین‌المللی، پنج نفر از قربانیان خواستار جبران خسارات ناشی از آسیب‌هایی شدند که با واسطه به آنان انتقال یافته بود که از آن به‌عنوان آسیب فرانسلی می‌توان یاد کرد. اگرچه دادگاه در خصوص این قربانیان دریافت که آنان به احتمال فراوان از آسیب‌های فرانسلی رنج می‌برند، اما بیان داشت هیچ مدرکی در راستای اثبات سببیت میان آسیب و حمله روی داده در بوگورو به دادگاه ارائه نشده است. این در حالی است که تحقیقات علمی روشن‌ساخته انتقال آسیب از والدین به فرزندان امکان‌پذیر است. انتقال اپی‌ژنتیک و انتقال اجتماعی دو نظریه‌ای‌اند که در این زمینه می‌شود به آن اتکا کرد. قطعیت آسیب، تبعی بودن آثار جرم و ثبوت سببیت نیز اهم شرایط امکان مطالبه تحقق ناشی از چنین آسیب‌هایی است. نحوه جبران خسارت نیز می‌تواند به شیوه‌های مادی، معنوی، نمادین یا ترکیبی از این حالات صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility of identifying transgenerational trauma liability by reviewing the Katanga case

نویسندگان [English]

  • Alireza moshirahmadi 1
  • Seyyed Mahdi Seyyedzadeh Sani 2
1 ferdowsi university
چکیده [English]

The crimes of Katanga and his accomplices in Bogoru have left 297 people dead or somehow victimized. After the case was opened in the International Criminal Court, Five of the victims demanded compensation for traumas caused indirectly, This can be called transgenerational trauma. the Chamber found in respect of These victims that, although they “are, in all likelihood, suffering from transgenerational psychological harm, but no evidence is laid before the Chamber to establish on a balance of probabilities the causal nexus between the trauma suffered and the attack on Bogoro. However Scientific research has revealed that it is possible to transfer the trauma from parents to children Epigenetic transmission and social transmission are two theories that can be relied upon in this regard. The certainty of the trauma, the consequence of the effects of the crime and the fixation of the cause are also important conditions for claiming such damages. Compensation can also be material, spiritual, symbolic, or a combination of these.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transgenerational trauma
  • Causality
  • Indirect trauma
  • Transgenerational Transmission of Trauma
  • Social Transition

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 07 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 30 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 03 خرداد 1402