چالشهای اِعمال اصل تحدید مسئولیت در دعاوی آلودگی دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها

10.52547/jlr.2023.231115.2466

چکیده

حوادث دریایی، همچون سانحه نفتکش سانچی، خسارات بسیاری از جمله خسارات جانی، مالی و زیست محیطی به بار می آورند. این حوادث از یکسو مسائل فنی و پیشگیری از حوادث آتی و از سوی دیگر موضوع مسئولیت بین المللی مالکان کشتیها و میزان یا تحدید مسئولیت آنها را مطرح می کند. تا کنون تحقیقات گوناگونی موضوع مسئولیت و یا تحدید مسئولیتِ یک نوع خاص از آلودگی را بررسی کرده اند. اما با اینحال برخی چالشهای اصلی در حوزه تحدید مسئولیت تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته اند. این مقاله صرفنظر از منشأ آلودگی، سه چالش اصلی اعمال اصل تحدید مسئولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اول اینکه چرا باید مسئولیت دریایی تحدید گردد. در این ارتباط این پژوهش به روش تحلیلی، ضمن ارزیابی و تحلیل مفاد گزارشهای کمیته حقوقی آیمو و نیزگزارشهای صندوق جبران خسارت آلودگی دریایی، دلایل له و علیه تحدید مسئولیت مدنی را ارزیابی می نماید. چالش دوم موضوع تحدید یکسان مسئولیت مالکان کشتیها با وجود مقررات متفاوت در عرصه ملی و بین المللی برای مسولیت مالی در قبال خسارات آلودگی است که عموماً چند کشور را درگیر می کند. چالش سوم، پوشش دعاوی آلودگی دریایی تحت ماده 2 کنوانسیون 1976 تحدید مسئولیت، که دعاوی مشمول تحدید را به شش دسته تقسیم کرده است، می باشد. در این خصوص، سوال اصلی اینست که آیا مفاد این ماده از کنوانسیون تحدید مسئولیت که یک کنوانسیون عام مربوط به انواع دعاوی دریایی است، آلودگی دریایی را صرف نظر از شکل و نوع آلودگی، تحت پوشش قرار می دهد؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges for the Application of Liability Limitation for Marine Pollution

نویسنده [English]

  • Fariborz Safari
Assistant Professor, Department of Law, Humanity Faculty, Hazrat-e Masoumeh University
چکیده [English]

Marine accidents, such as the Sanchi oil tanker accident, cause many losses, including human, financial and environmental losses. Such accidents, on the one hand, raise technical issues and on the other, the issue of international responsibility of shipowners and the limitation of their responsibility. In this respect, several main challenges exist in terms of limitation of liability. Regardless of the origin of pollution, this article researches and examines the three main challenges of limiting liability. First, why should maritime liability be limited. This research, using an analytical method, examines the reports of the IMO Legal Committee, the reports of the IOPC funds 1992 and 2003, as well as the rules of P & I clubs. The second challenge is the issue of the uniform limiting of the shipowners responsibility for marine pollution, despite the existing different laws in the national laws for financial responsibility for damages. The third challenge is the issue of the coverage of marine pollution damage claims under Article 2 of the 1976 Convention on Limitation of Liability, which has divided the claims under six titles. In this regard, the main question is whether the provisions of the article 2 of the Convention on Limitation of Liability, which is related to all types of maritime claims, cover all types of pollution damage, regardless of the form and type of pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marine Accidents
  • Environmental Damages
  • Limitation of Liability
  • Marine Pollution
  • Maritime Claims

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402
  • تاریخ دریافت: 26 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 23 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 24 تیر 1402