هیأت حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین‏المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jlr.2019.130065.1159

چکیده

قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی، یکی از پیچیده ترین قراردادهایی هستند که در عرصۀ تجارت بین الملل وجود دارند. طولانی بودن مدت این قراردادها و اهمیت فوق العاده زمان و هزینه در آنها، محرک تلاش‌هایی است که در سطح بین المللی در جهت به حداقل رساندن امکان بروز اختلاف در این قراردادها صورت گرفته است. چرا که پرهزینه و طولانی بودن زمان توسل به نهادهای سنتی حل و فصل اختلافات، باعث توقف اجرای پروژه به مدت طولانی، صرف هزینه‌های بسیار و عدم اتمام به موقع پروژه می‌شود. از همین رو سازمان‌هایی که در تمهید قواعد و مقررات مربوط به قراردادهای پیمانکاری دستی داشتند، به‌منظور حل این مشکلات «هیأت حل اختلاف» را در قراردادهای متحدالشکل خود، پیش‌بینی نمودند. این هیأت امکان بروز اختلاف را در قراردادهای پیمانکاری به حداقل رسانده و در روند حل و فصل اختلافات باقیمانده نقش مؤثری دارد. آشنایی با این هیأت، زمینه ایجاد آن، مقایسه آن با سایر مراجع حل و فصل اختلاف، نقش آن در رسیدگی نهایی و مزایا و معایب به-کارگیری این شیوه از جمله مسائلی هستند که در مقالۀ پیش رو، به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dispute Adjudication Board in the International Construction Contract

نویسنده [English]

  • mahmood mostafavi kashani
Civil Law, Shahid Beheshti Univercity
چکیده [English]

Construction contracts are the most complicated contracts in international trade law. The long- term nature and the significance of time and cost in these contracts has led to efforts in the international scale to prevent the emergence of any disputes in this regard. The expensive and long term character of recourse to classic institutions of dispute settlement in these contracts causes the project to stop for a long period and amounts to a huge expenditure.Therefore, the organizations working in this area incorporated the ” Dispute Adjudication Board” in their unified construction contracts. The Dispute Adjudication Board (DAB) minimizes the incidence of disputes in construction contracts and plays an important role in solving the rest of the dispute. This paper tries to answer some basic questions about the DAB process including: What is a DAB? Is DAB the same as other ADR methods? What is the structure of a DAB? What are the advantages and disadvantages of DAB? What is the role of DAB at final proceeding?

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Dispute Adjudication Board"
  • " International Construction Contract"
  • "Alternative Dispute Resolution"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 19 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 08 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 خرداد 1398