چیستی ِ استدلال اساسی، با نگاهی به رویه های دادگاههای قانون اساسی اروپایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق عمومی/ دانشکده حقوق/ دانشگاه شهید بهشتی/ تهران / ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق

10.52547/jlr.2023.227911.2250

چکیده

دادگاهها ومحاکم مهمترین نهادهای ارائه استدلال در نظامهای حقوقی هر کشور می باشند و استدلال وکیفیت آن نقش مهمی را در دادرسی ها ایفا میکند. این امر نه تنها درسطح محاکم عادی بلکه درسطح دادرسی اساسی نیز مطرح بوده و استدلال نقش محوری را در آرا محاکم دادرسیِ اساسی داشته است.دراین نوشتار در‌صدد تحلیل آنیم که چگونه دادگاههای قانون اساسی قادرند با استفاده از ترفندها وروشهای پیچیده تفسیر و استدلال،بیشترین ومفیدترین معنا را از ایجاز، ابهام ویا‌‌ سکوت قانون اساسی استخراج کنند. از این‌رو می‌کوشیم به‌چند پرسش مبنایی در رابطه با چیستیِ استدلال/خردورزیِ‌حقوقی و استدلال‌اساسی، روشهای استدلال اساسی والگوهای استدلال دادگاه‌های قانون‌اساسی کشورها درتصمیم-گیری‌هایشان بپردازیم.در پاسخ به‌پرسش‌های فوق به‌اختصار باید گفت: ”استدلال اساسی“شیوه‌ای از استدلال‌‌حقوقی است که می‌کوشد استدلال‌های حقوقیِ دادرس‌اساسی را به‌سوی توجیه‌پذیری سوق دهد و ضمن وفاداری به‌قانون اساسی، از استدلال‌های شخصی/ذهنیِ دادرس فاصله بگیرد. دادرسان اساسی عموماً از شیوه‌های مختلفی در استدلال تبعیت می‌کنند که دراین مختصر ما به‌‌سه رویکرد استدلالی،یعنی«رویکرد زبان شناختی »،«رویکرد نظام مند» و «رویکرد ارزشی یا غایت گرا» پرداخته‌ایم؛ دادگاه‌های‌قانون اساسی نیز، معمولاً براساس پیشینه‌ی اجتماعی،سیاسی و تاریخی‌ کشورشان، یکی ازشیوه‌های استدلالیِ فوق را برگزیده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

constitutional reasoning : conceptual analisis with looking at procedure of European constitutional courts

نویسندگان [English]

 • Ali Akbar Gorji Azandariani 1
 • Rezvan Ziaie 2
1 Associate Professor Of Public Law Shahid Behsti University
2 Shahid beheshti university,faculty of law
چکیده [English]

Courts and tribunals are the most important institutions for presenting reasoning in the legal systems of any country; reasoning and its quality play an important role in procedures. This matter not only at the level of ordinary courts but also at the level of constitutional procedure, and reasoning has plays a central role in the opinions of constitutional courts.In this article, we try to analyze how the constitutional courts are able to extract the most and most useful meaning from the brevity, briefness, ambiguity or silence of the constitution by using complex tricks and methods of interpretation and reasoning. Therefore, we try to address some basic questions about what is legal reasoning and rational reasoning, constitutional reasoning methods, and the methods and patterns of reasoning of the constitutional courts of countries in their decisions.

In answer to the above questions, it should be said briefly:"constitutional reasoning" is a method of legal reasoning that tries to lead the legal arguments of the constitutional judge towards justification and while being faithful to the constitution,takes a distance from the judge's personal / subjective arguments. constitutional judges generally follow different ways of reasoning, in this brief we have dealt with three argumentative approaches, namely "linguistic approach", "systemic approach" and "value or teleological approach". Constitutional courts,too, have usually chosen one of the above methods of reasoning, based on their country's social, political, and historical background/context.

کلیدواژه‌ها [English]

 • &ldquo
 • legal reasoning&rdquo
 • , "
 • constitutional reasoning"
 • methods of constitutional reasoning&rdquo
 • , &ldquo
 • Constitutional courts&rdquo

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 25 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 23 مهر 1401
 • تاریخ پذیرش: 04 شهریور 1402