تحلیل حقوقی اقتصادی گارانتی از منظر حقوق مصرف‌کننده خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مقطع دکتری تخصصی گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش.ایران

2 استادیار،گروه حقوق مالی _ اقتصادی، واحد تهران جنوب،دانشگاه ازاد اسلامی،تهران ایران

10.52547/jlr.2023.228642.2304

چکیده

صنعت خودروسازی یکی از مهمترین نیروهای محرکه رشد اقتصادی در قرن بیستم، دارای پیوندهای عمیق با سایر صنایع بوده و دارای آثار مثبتی بر رشد اقتصادی و رفاه مصرف‌کننده دارد.رقابت در عرضه کالا و خدمات،در دهه‌های گذشته زیاد شده است اما نقش تضمین و سلامت خودروهم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ حقوقی بسیار مهم می باشد.گارانتی در قالب شرط ضمن عقد یا قرارداد مستقل مطرح می شود اما از منظر ماهیت، با عقود بیمه و جعاله قرابت دارد.البته تفاوت ها و ابهاماتی در این حوزه وجود که به آنها پاسخ داده خواهد شد.لذا شناخت ماهیت حقوقی و کارایی اقتصادی گارانتی ضروری است.این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی ماهیت گارانتی و قرابت آن با عقودی از جمله بیمه و جعاله می پردازد و کارایی اقتصادی آن از منظر هزینه – فایده و کاهش هزینه های مبادلاتی بررسی می شود و از آنجا که بهره مندی از کالاها و خدمات، به نوعی با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم پیدا می کند، از اینرو دولت مکلف به ساماندهی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که درقانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو، ابهامات موجود در تعهدات عرضه‌کننده را به نفع مصرف‌کننده تفسیر کرده است وحتی در صورت ورود ضرر، منطبق با شرایط، عرضه‌کننده به استناد قواعد فقهی و حقوقی دارای مسئولیت مدنی بوده و ملزم به جبران خسارت‌های مادی و معنوی زیان دیده خواهد بود و رویکرد حمایتی نسبت به مصرف‌کننده داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic legal analysis of warranty from the point of view of car consumer Rights

نویسندگان [English]

  • samoayeh kaviyani 1
  • mahdie saneei 2
1 مقطع دکتری تخصصی گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش.ایران
2 Assistant professor of faculty ,Azad university, Tehran , Iran.
چکیده [English]

The automotive industry is one of the most important drivers of economic growth in the 20th century, it has deep connections with other industries and has positive effects on economic growth and consumer welfare. The competition in the supply of goods and services has increased in the past decades, but the role of guarantee and health of the car is very important both economically and legally.there are differences and ambiguities in this area that will be answeredTherefore. This article examines the nature of the guarantee and its affinity with contracts such as insurance and warranty with a descriptive and analytical method, and its economic efficiency from the perspective of cost-benefit and reduction of exchange costs and since the benefit of goods and services is somehow directly related to the rights of citizens and public welfare, therefore the government is obliged to organize and protect the rights of consumers, which in the law on the protection of the rights of automobile consumers, ambiguities has interpreted the supplier's obligations in favor of the consumer Even if there is a loss,the supplier has civil liability based on jurisprudence and legal rules and will be required to compensate the material and moral damages suffered and has a protective approach towards the consumer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • warranty
  • "؛ consumer rights
  • "؛ efficiency
  • "؛ "؛ economic analysis"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 14 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 24 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 04 شهریور 1402