حق سکنی مطلقه در نظام های حقوقی ایران، عراق و الجزائر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داتشکاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

10.48308/jlr.2023.231368.2479

چکیده

چکیده:

اساس زندگی اجتماعی، تداوم و ثبات زندگی خانوادگی است. خانواده های استوار بر اساس محبت و مودت، احترام متقابل، موجب ثبات جامعه می شوند، اما ممکن است پیوند زوجیت به هر دلیلی موجه یا غیرموجه گسسته شود.

شرع و به تبع آن قانون گذار ایرانی طلاق را منع نکرده، لیکن ممکن است زوج به دلایل غیر معقول به طلاق زوجه مبادرت نماید. بسیاری از زنان که قربانی اقتدار زوج در طلاق شده و از کاشانه خود طرد شده اند، پس از طلاق بی سر پناه می مانند. تاثیر منفی آن علاوه بر مطلقه و فرزندان دامنگیر کل جامعه می شود. این مهم ازدید مقنن ایرانی مغفول مانده است. یافتن راه حل پیشگیرانه -حمایتی از مطلقه، براساس اصول متعدد قانون اساسی از الزامات است. بامراجعه به آیات قرآن، سنت وعقل به عنوان ادله معتبر می توان حق مسکن را به نفع مطلقه استخراج نمود.

در نظام حقوقی عراق در قانون حق سکنی مطلقه، تحت شرایطی حق مسکن برای مطلقه به مدت 3 سال پیش بینی شده است. قانون گذارالجزائری نیزدر قانون خانواده با پیش بینی تامین مسکن یا در صورت عدم امکان، پرداخت اجاره بها توسط زوج، از مطلقه ای که حضانت کودکان را به عهده دارد، حمایت نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The right of residence of a divorcee in Legal Systems of Iran, Iraq and Algeria

نویسندگان [English]

  • mina salempour 1
  • mohammad roshan 2
2 Shahid beheshti University
چکیده [English]

The foundation of social life is the continuity and stability of family life. Stable families based on love, affection, and mutual respect bring about the stability of society. However, marriage bonds may be broken for any justified or unjustified reason.

In Iran, according to religious law and consequently Iranian legislation, divorce is not prohibited. However, it is possible for a husband divorce his wife for unreasonable reasons. Many women who become victims of their husband's authority during divorce and have been rejected from their homes. and face negative consequences, not only for themselves but also for their children and society as a whole. Finding preventive-supportive solutions for divorcee, based on various principles of the constitution, is a requirement. Referring to Quranic verses, traditions, and wisdom as valid reasons, the right to housing can be extracted in favor of divorcee.

In the Iraqi legal system, the Absolute Right of Residence is granted to divorcee under certain conditions for a period of 3 years. Similarly, Algerian legislation in family law provides support for divorcee who have custody of their children by ensuring housing or, if not possible, payment of rental fees by the husband.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The right of residence of a divorcee
  • Custodial Divorcee
  • Iraqi Legal System
  • Algerian Legal System

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 28 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 16 آبان 1402